På debattsidan i Läkartidningen skriver Jan Ulfberg om den studie som gjorts i Kina angående selens positiva effekter på Covid-19. Han menar till och med att en anledning till att Sverige drabbats hårt kan vara våra låga selenhalter. Denna brist är också orsak till många fall av kvicksilverförgiftning från amalgam. 

Selen är ett viktigt ämne i kroppen och deltar bland annat i avgiftningen och är också en viktig antioxidant. Selen har förknippats med minskad risk för allvarlig sjukdom till följd av Covid-19. På hemsidan har vi tidigare skrivit om detta. 

Intressant är artikeln i Läkartidningen med tanke på att Livsmedelsverket nyligen gått ut med budskapet att det är olagligt att påstå att man kan bota eller minska allvarliga sjukdomssymtom gällande Covid-19. Se  Livsmedelsverkets pressmeddelande

Det finns alltså många intressanta forskningsstudier som visar att exempelvis hög halt selen förebygger allvarliga sjukdomar. En god näringsstatus är alltid av godo om man blir smittad och senare sjuk av Covid-19 eller någon annan virussjukdom. I Finland har man sedan 1984 gödslat med selen.

Särskilt bra effekt har C-vitamin i höga doser liksom D-vitamin, glutation, selen, zink och magnesium för att hindra allvarliga besvär av Covid-19. Fortsätt alltså att ta kosttillskott och öka gärna på dosen nu i coronatider. 

Till artikeln 
Se också Tf:s hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu