Metaller, gluten, borrelia och mycket annat kan ge upphov till oförklarliga sjukdomar som kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi, MS, Parkinsons sjukdom och mycket mer. Gemensamma faktorer är kroniska inflammationer. Docenten Vera Stejskal redovisar risker och möjlig provtagning i ett filmat föredrag från Stockholm i december 2015. Orsaker kan vara tändernas amalgamfyllningar eller titanimplantat i käkben eller höft.

- Allergier, säger Vera Stejskal, är inte bara IgE som man mäter i sjukvården. Gemensamt för allergier är att kroppens immunsystem reagerar onormalt och att T-cellerna aktiveras. Många sjukdomar beror på att någonting triggar igång inflammatoriska processer.

- Hur kommer det sig att metaller kan ha sådana egenskaper trots att de inte ger upphov till antikroppar, frågar Vera Stejskal. Hon menar att man ska titta på kroppens T-celler som är en slags vita blodkroppar som är aktiva då immunförsvaret är påverkat. Att bara stirra sig blind på antikroppar är fel, menar denna duktiga immunolog.

Non-gluten sensitivity är ett exempel där man inte finner några antikroppar, men ändå konstaterar att patienterna blir friska då de tar bort gluten.

Vera Stejskal berättar också om titan som i form av titandioxid är ett vitt färgämen vanligt i läkemedel- och vitamintabletter, tandkräm och solkräm. Att titandioxid tillsätts mellanmjölk och lättmjölk för att de ska vara vita och fina var det inte många som kände till. Hon konstaterade att de flesta är överbelastade med titan och att en del därför blivit känsliga mot metallen. Problematiskt blir det när folk behöver implantat i tänder eller höfter och kanske får reaktioner mot detta.

Alla läkare borde  därför berätta för patienter som ska sätta in titanimplantat att en del kan vara allergiska mot någon av de metaller som finns i implantatet och att provtagning finns för att kontrollera individens känslighet. Hon berättar att läkare i USA ställer sådana frågor före operation.

Vera Stejskal visade också bilder över allt metallskräp som finns i tandfyllningarna och menar att våra kroppar inte är skapade för att utsättas för den mängd metaller vi har i kroppen i dag. 

Makrofager (en sorts vita blodkroppar) tar till sig metaller för att avgifta kroppen, men ibland tar de med metallerna in i hjärnan. Om det exempelvis är järn kan bildningen av dopamin i hjärnan hämmas. Dopamin är en viktig signalsubstans som exempelvis Parkinsonpatienter har alltför låga halter av. Därför borde deras mediciner inte innehålla titandioxid, men tyvärr gör de det. Enligt Vera Stejskal kan symtomen därigenom förvärras.

Med det så kallade Melisa-testet ​kan metallallergier, glutenkänslighet, borrelia och en del annat mätas. Vera Stejskal berättar att hon började utveckla etta test när hon jobbade på Astra för att hitta metoder att särskilja vilka läkemedel arbetare på Astra var känsliga för. Detta var för att få en tidig indikation och att i tid kunna omplacera folk.. Testet har nu utvecklats för att bland annat upptäcka känslighet mot metaller, borreliainfektioner, gluten och mjölkintoleranser.

Ett test på patienter med kronisk trötthetssyndrom visade att de flesta blev bättre efter borttagning av amalgam och detsamma gällde patienter med fibromyalgi. Fyllningsbyte kan således förbättra hälsan radikalt. Vid mätning med Melisa-testet märks också tydligt att känsligheten mot t ex kvicksilver går ner efter fyllningsbyte. Det innebär att när man inte längre utsätts för det ämne man är känslig för vilar immunförsvaret och inflammationerna lägger sig. Därmed minskar också risken för andra sjukdomar.

Vera Stejskal anser att alla som ska sätta in titanimplantat vare sig det är i käken eller höften ska genomgå tester för att före ingreppet kontrollera om de är i riskzonen för allergier. Andra material kan då användas.

Föredraget hölls i Stockholm i ABF-huset i december 2015 och filmades av Bengt Hall på uppdrag av Tandvårdsskadeförbundet och Melisa Medica.

Till filmen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu