Nya intressanta rön visar att oxytocin, som bildas i stor mängd när man blir smekt och är förälskad, minskar inflammationer och ökar benbildningen. Därmed kan inflammationsrisken minska till exempel vid parodontit liksom risken för benskörhet. Mycket forskning återstår, men att vara kär och få taktil stimulering kan man absolut testa vid problem med inflammationer och benförluster.

Ett försök med råttor refereras i Tandläkartidningen som visar att råttor med parodontit (tandlossning) som får oxytocin fick sänkt inflammationsgrad och minskad benförlust jämfört med en kontrollgrupp. I detta fall mätte forskarna en rad inflammatoriska signalämnen liksom bentätheten i käkbenet. Det är inte säkert att detta stämmer på människor, men helt klart är det ett mycket intressant uppslag nu då andelen med tandlossningssjukdom tycks öka. 

I ytterligare en studie har forskare kunna redovisa mekanismen bakom både minskade inflammationer och minskad benförlust om oxytocin tillsätts. Anledningen till det sista är att oxytocin stimulerar benbildningen, men inte tycks påverka nedbrytningen.

Att testa oxytocin på personer med osteoporos, där man har en nedbrytning av benceller som är snabbare än nybildningen, är förstås intressant. En komplikation verkar vara att det även behövs östrogen och att oxytocin därför inte fungerar lika bra på benbildningen hos män som hos kvinnor. Att kvinnor oftare har osteoporos beror på att östrogenhalten minskar och då minskar också benbildande cellernas aktivitet. 

Den som är kär och får mycket ömhet och hudkontakt och därmed förhöjd oxytocinnivå, borde således kunna minska risken för osteoporos och olika inflammatoriska processer i kroppen. Även taktil stimulering ökar oxytocinhalten liksom kontakt med djur. 

Forskarna i en av publikationerna konstaterar att oxytocin uppvisar många effekter som kan vara fördelaktiga vid behandling av osteoporos, hjärt- och kärlsjukdomar, kognitiva störningar med mera. Särskilt gäller det alla åldersrelaterade sjukdomar som drabbar äldre kvinnor, vilket öppnar spännande terapeutiska perspektiv. Utmaningen är enligt forskarna att hitta terapeutiska vägar.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)