Skadliga smittoämnen som förs in i kroppen via näsan kan öka risken för olika sjukdomar, på sikt även Alzheimers. I en artikel berättar forskarna om hur de resonerar när det gäller riskerna med att peta sig i näsan.

Forskarna resonerar kring vilka sätt smittoämnen på våra fingrar kan ta sig in i luktsystemet när man för in fingrarna i näsgångarna. Näsan och luktsystemet har ett eget mikrobiom, det vill säga samlingar av friska bakterier, precis som på och i resten av kroppen. Men, skadliga patogener kan börja leva bland de friska bakterierna och så småningom kolonisera näsan samt luktsystemet permanent.

Forskare har dock ännu ej gjort några studier på människor om kopplingen mellan att peta sig i näsan och att få demenssjukdomen Alzheimers. Däremot har en grundlig, teoretisk forskningsöversikt från 2023 analyserat hur olika patogener, som virus, bakterier och svampar, kan ta sig in i hjärnan via näsan där de kan orsaka en långvarig inflammation.

Eftersom människans luktsystem har en direkt koppling till hjärnan via näsgångarna, innebär det att långvariga och låggradiga smittoämnen i luktsystemet också kan ta sig till hjärnan. När de har tagit sig in, kan de orsaka en hjärninflammation vilken kan vara svår att upptäcka under lång tid och på sikt leda till utvecklingen av proteiner samt andra ämnen som är riskfaktorer för Alzheimers. Det rör sig exempelvis om Amyloid-β-peptider, Tau-proteiner och plackformationer.

En studie som gjorts på möss år 2022, avslöjade också att en specifik bakterie, Chlamydia pneumoniae, kunde ta sig igenom blod-hjärnbarriären vilken har till uppgift att skydda hjärnan från patogener i kroppen. Detta kan då orsaka en långvarig hjärninflammation på liknande sätt som den inflammation som ökar risken för Alzheimers hos oss människor.

En annan intressant studie, som genomförts vid Griffith University i Australien, också från 2022, visade att bakterier i näsan kunde ta sig in i hjärnan och starta en kedjereaktion som leder till Alzheimers.

Det finns andra, helt bekräftade, risker med att peta sig i näsan. Till exempel en ökad risk för olika infektioner i luftvägarna som kan resultera i lunginflammation, vilken kan orsakas av bakterier eller virus. Petande i näsan skadar dessutom näshåren som skyddar vårt luktsystem mot infektioner.

Vidare nämns även att långvariga infektioner eller inflammationer som orsakats av att smittoämnen kommit in i kroppen via näsan, också skulle kunna leda till vissa cancerformer, såsom näs- och bihålecancer.

Till artikeln på Kurera

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)