Rotfyllda tänder innebär att de först dödas, eftersom man tar bort blodförsörjningen. Detta genom att rensa hela rotkanalen från blodkärl och nerver. Kallbrand är något som uppstår när organ dör och faktum är att det är ungfär det som inträffar med en rotfylld tand. Om detta skriver Carol Wells i en intressant artikel som publicerats på IABDM:s hemsida (International Academy of Biological Dentistry & Medicine)

När blodförsörjningen stoppas i någon del av kroppen som exempelvis i käkbenet kan olika former av sjukdomar uppträda utan att varken patient eller läkare förstår orsaken. Kallbrand (på engelska gangrene) uppträder när en del av kroppen dör. Fingrar, tår och ben är det som ofta förknippas med kallbrand, men det kan uppträda även inuti kroppen och förstöra olika organ. Även käkbenet kan drabbas, vilket kan orsakas av rotfyllda döda tänder som finns kvar. 

 Weston Price, George Meinig, och Hal Huggins är tandläkare och forskare som funnit allvarliga hälsoeffekter av rotfyllningar och de har också dokumenterat detta. Ändå fortsätter tandläkare att rotfylla tänder och i Sverige med stöd av Socialstyrelsen.

Tandläkare i Sverige vågar inte avlägsna rotfyllda tänder i rädsla för att bli av med sina legitimationer. Detta trots att det inte finns någon som helst evidens för just rotfyllningar.  

Anledningen till att rotfyllda tänder är skadliga är att de innehåller mängder av bakterier. Det går helt enkelt inte att få dem sterila och därför utgör de  tidsinställda bomber för individens immunsystem. Den som har en rotfylld tand går omkring med ständiga infektioner som orsakar inflammationer och utgör en belastning på immunsystemet. 

Weston Price fann att de som har ett bra immunförsvar ofta klarar sig lång tid från sjukdomar, eftersom bakterier och bakteriegifter togs om hand av immunsystemet. Men han konstaterade också att om något allvarlig inträffade för denna person t ex en allvarlig olycka, en svår influensa eller något annat som stressade kroppen fick immunförsvaret annat att hantera och ofta uppkom då en kronisk åkomma. 

Price opererade in fragment av rotfyllda tänder på kaniner och i samtliga fall fick kaninerna den sjukdom som bäraren av tanden led av. DNA teknik  användes senare av Toxic Element Research Foundation (TERF) för att undersöka bakterier på rotfyllda tänder. Samtliga rotfyllda tänder som undersöktes innehöll bakterier. Forskarna identifiera 42 olika sorter av anaeroba bakterier i en undersökning och 67 olika bakterier i en annan. I varje rotfylld tand fanns i genomsnitt 19 till 53 olika typer av bakterier. 

Hal Huggins ansåg att många med kronisk trötthet kan vara drabbade av problem från rotfyllda tänder och läkaren Josef Issels i Tyskland ansåg att cancer kan orsakas av rotfyllningar och fann att av alla hans cancerpatienter hade 97 procent rotfyllningar. Issel behandlade därför inga förrän alla rotfyllda tänder var borttagna. 

Till översiktsartikel om rotfyllningar, problem och historisk tillbakblick (engelska) Här finns också länkar till andra artiklar.
Till information i Wikipedia om kallbrand

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu