Att upptäcka barnreumatism som har satt sig i käkleden är svårt. Om man inte upptäcker sjukdomen i tid så kan tillväxten och funktionen påverkas i käken. I en nyligen genomförd avhandling har man undersökt käkledsinflammation mot en mängd olika faktorer.

Barnreumatism eller JIA (juvenil idiopatisk artrit) är en ovanlig åkomma, i vilken runt 200 barn insjuknar i Sverige per år. De flesta leder i kroppen kan drabbas av denna autoimmuna sjukdom. För att få diagnosen JIA skall debuten ske före 16 års ålder. Vid JIA kan de flesta leder drabbas med olika problem som följd. Med hjälp av den nya avhandlingen kan man förhoppningsvis, på sikt, förbättra diagnostiken.

– När inflammationen satt sig i käkleden kan man få ont och uppleva stelhet eller få svårt att gapa. Man kan höra att det knäpper från leden. Men barn är ofta symptomfria även vid en pågående käkledsinflammation, uppger Alexandra Dimitrijevic Carlsson, som nyligen disputerat vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.

Som specialisttandläkare i bettfysiologi är det till henne som barn med reumatism blir remitterade. I avhandlingen nämns att det idag saknas etablerade och validerade kriterier för att identifiera käkledsinflammation. Detta är något som försvårar att sjukdomen upptäcks och kan behandlas.

I de fall då sjukdomen inte upptäcks i tid, kan tillväxten och funktionen påverkas i käken. Bland annat kan barnen få en liten underkäke samt snett eller öppet bett. Det är därför angeläget att hitta metoder för att upptäcka en pågående inflammation.

I avhandlingen har man undersökt hur smärta och funktion i käksystemet är relaterat till en generell inflammationsaktivitet, psykosociala faktorer, biomarkörer i saliv och blod samt fynd från magnetkamerabilder. I studierna har deltagarna varit 45 patienter med barnreumatism mellan 6 och 16 år. Det ingick också 16 personer i en frisk kontrollgrupp.

Det har upptäckts att stress, depression och oro hänger ihop med käkfunktion och smärta. Det är viktig kunskap för såväl tandvården som sjukvården. Hos de patienter som hade smärta, kunde man även se på magnetkamerabilder att de hade inflammation i käkleden. Man studerade dessutom biomarkörer i saliven, och mer specifikt av cytokinen IL-6. Detta gav intressanta fynd.

Alexandra Dimitrijevic Carlsson berättar vidare att om man har förhöjda nivåer av den här cytokinen så verkar det ha ett samband med att det finns en inflammatorisk aktivitet i käkleden. Det kan således vara en biomarkör som gör det möjligt att identifiera sjukdomen utan att ta blodprov.

Till avhandlingen (Malmö Universitet)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)