Käkkirurgen Kjell Blomquist tog sina amalgamsjuka patienter på största allvar. Han ansåg att de som inte blev friska efter amalgamsanering hade amalgamrester kvar i slemhinnor eller käkben. Han opererade bort amalgam i tandköttsfickor, i rotspetsar och i käkbenet. Tandläkaren och käkkirurgen har nu gått bort 91 år gammal. En del av förbundets medlemmar i Stockholmsområdet minns honom fortfarande.

I den minnesruna som hans bror skrev i Svenska Dagbladet i februari 2017 framgår att Kjell Blomquist fått upp ögonen för amalgamets skadliga inverkan då en patient frågade hur det kom sig att tandläkare använde så farliga material som amalgam. Detta var på 1970-talet.

Därefter sanerade Kjell Blomquist många patienter och flera tillfrisknade snabbt. Han ägnade sig även åt dem som inte tillfrisknade och ansåg att de hade kvar giftigt amalgam i tandköttsfickor, slemhinnan eller i rotspetsar och käkben. Han utvecklade tekniker för att bort sådana främmande partiklar. Om detta berättar också brodern i minnesrunan.

I Tf-bladet nr 4 1994 skrev Kjell Blomquist om sina metoder att avlägsna amalgamrester. (Se pdf-fil nedan). Flera blågrå missfärgningar tog han bort med skalpell och sydde sedan ihop tandköttet. Syns inget främmande material lade han ett snitt och vikte upp tandköttskanten för att kunna studera flikens undersida och käkbenets yta. Han skar loss föremål som fanns i mjukvävnaden och sydde ihop snittet.

Fanns partiklar i själva käkbenet eller på dess yta mejslade eller borrade han bort det främmande materialet. I vissa fall syntes ingenting, men fanns porositet i benet ansåg denne käkkirurg att man skulle rensa hålrummet och i skrapet fann han ofta främmande kroppar, vilket sannolikt var amalgamrester. Strängt taget varje gång han gjorde sådana urskrapningar fann han främmande föremål.

Han skrev i sin artikel att ibland kan man inte hitta de främmande föremålen (amalgamet) och då får man ställa sitt hopp till selen som anses binda kvicksilver i stabila föreningar.  Vidare berättar han i Tf-bladets artikel att första veckan förvärras för det mesta symtomen för att därefter lugna ner sig. Hur lugnt det blir beror på hur mycket tandläkaren lyckats avlägsna. Vid fortsatta besvär föreslog han att försöka hitta fler fynd av främmande kroppar.

Han avslutade artikeln med att ett stort mått av tålamod behövs. Brodern berättade i minnesrunan bland annat om en kvinna som plötsligt efter borttagning av amalgamspill kunde cykla, vilket hon inte kunnat på flera år.

Tyvärr fick aldrig Kjell Blomquist några efterföljare. Amalgamsanering har många tandläkare ägnat sig åt, men att leta efter amalgampartiklar som gömt sig i tandkött eller käkben har förbundet inte hört talas om efter Kjell Blomquists gärningar. Många äldre medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet har Kjell Blomquist att tacka för att de återfått hälsan.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu