En intressant artikel i Tandläkartidningen redovisar att det hela tiden sker en reparation och förnyelse av ben. Skador på skelettet eller tanden gör att särskilda celler rusar dit för att först bryta ner ben och därefter bygga upp det igen.  Nedbrytningsprocessen beräknas ta tre till fyra veckor och den efterföljande nybildningen två till fyra månader. Om nedbrytningen av ben är större än tillväxten uppstår benskörhet eller osteoporos. Benbildningen är beroende av fysisk aktivitet och kroppens förmåga att bilda flera viktiga hormoner. 

Efter klimakteriet hos kvinnor och vid hög ålder hos många män bildas det mindre ny benvävnad än som resorberats och benmassan minskar. Testosteron ökar benmassan och östrogen minskar den. Särskilt kvinnor strax efter klimakteriet kan påverkas av att benmassans täthet minskar.

Om den minskar under en viss nivå ställs diagnosen osteoporos, som är baserad på en bentäthetsmätning av höft och ländrygg. Genetiska faktorer finns kopplade till osteoporos, men sambanden är komplicerade och därför har ännu inga gener kunnat pekas ut.

Osteoporos är en stark riskfaktor för att drabbas av frakturer utan någon stark påverka. Även käkbenet kan påverkas och vissa får mindre tät benvävnad även i detta ben när de åldras. Vid borttagning av tänder kan käkbenet modelleras om eller minska i omfång. För den som har proteser är detta problem då en väl sittande protes plötsligt sitter dåligt. Vid extraktion av tänder kan det vara en fördel om benmassan inte är så tät eftersom det då går lättare att ta bort tanden. Ett tätare käkben kan göra det svårt att dra ut tanden.

Av forskningsartikeln framgår att :

 • Om man har en gles benstruktur går utdragning av tänder lättare och snabbare.
 • Genetiska faktorer kan kopplas till benskörhetsfrakturer
 • Hormonerna kalcitonin, parathyroideahormon, östrogen och testosteron är hormoner med stor påverkan .

Till forskningsartikeln i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu