Ett totalt amalgamstopp i världen närmar sig. I november förs diskussioner om minskade kvicksilverutsläpp enligt intentionerna i Minamatakonventionen. Ett afrikanskt förslag finns där man föreslår stopp för amalgam på barn, gravida och ammande kvinnor plus ett totalstopp till år 2024. Tandvårdsskadeförbundet och andra ideella organisationer skriver till och uppvaktar EU-politiker för att få stöd i denna viktiga fråga. Den svenska regeringen  arbetar också aktivt för att förslaget ska få genomslag. 

Det afrikanska förslaget finns med som en av flera punkter som ska tas upp under det så kallade COP3-mötet i Geneve i mitten av november. Förslaget innebär att amalgamstoppet görs i två steg. Först fasas amalgam ut till 2021 bland barn,gravida och ammande kvinnor och därefter införs ett totalstopp år 2024.

World Alliance for Mercury Free Dentistry leder arbetet och det pågår just nu mycket lobbying för att få med europeiska politiker. Flera länder gör motstånd och det krävs mycket påverkan både från ideella organisationer, regeringar och inte minst politiker i EU. Jytte Guteland är en av dem i EU-parlamentet som har en viktig roll. Regeringen jobbar via miljödepartementet aktivt för att förmå länderna att säga ja till förslaget. 

Tandvårdsskadeförbundet deltar på olika sätt i detta arbete genom kontakt med svenska EU-politiker och vi är också en av flera undertecknare av ett brev som går ut till viktiga EU-parlamentariker. Svenska och norska regeringarna var först ut med ett förbud och kanske följer nu resten av världen efter. Vi hoppas på det. 

Till det afrikanska förslaget (pdf)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu