Forskning finns som tyder på att tandställningar kan ge besvärande biverkningar som resorbtion av tandrötter, förändrat  utseendet med mera.  Möjligen är dagens metoder för att rätta till problem med bettet helt felaktiga. Anledning finns att fundera över andra alternativ. 

En intressant artikel har publicerats i The New York Magazine om tandläkare och professor John Mew. Han upptäckte tidigt i sin tandläkarkarriär att människor som levde för länge sedan inte hade trångställda tänder och inte heller fann han sådana problem på djur. Detta farcinerade honom och han funderade över orsakerna. 

Slutsatsen var att dessa besvär i huvudssak beror på moderna livsstil inklusive kosten. Liknande resultat har tandläkare Weston A Price, som var verksam under första halvan av 1900-talet också kommit fram till. Price var dock enbart inriktad på födan och dess innehåll av fettlösliga vitaminer och kalcium, magnesium och fosfater.  

John Mew är övertygad om att överkäkens tillväxt har mest betydelse för att åstadkomma ett korrekt bett. Tvärt emot vad konventionella tandläkare lärt sig.

För att överkäken ska tillväxa korrekt krävs för det första tillräckligt med näring, och det gäller framför allt fettlösliga vitaminer som D, A och K2, men också C-vitamin är väsentligt för munhålans hälsa samt mineralerna kalcium, fosfor och magnesium. För det andra behövs träning av tuggmusklerna. 

Av intervjun i den amerkanska tidningen framgår att John Mew provat sitt koncept på olika tandläkare, men få har nappat  och flertalet tandläkare motarbetar honom. Sonen Michael Mew driver nu kliniken vidare enligt samma koncept som John haft.

Professor John Mew är en pionjär som utvecklat en intressant teknik för att hjälpa dem med trångställda tänder. Han menar att träningen bör påbörjas redan i 4-årsåldern. Det handlar om kostförändringar samt användning av tungmuskulaturen just för att käkarna ska tillväxa korrekt. 

Artikel i The New York Magazine (engelska)
John Mews publikationer (forskningsrapporter, engelska)
SBU:s rapport som visar att det inte finns evidens för tandställningar
Robert M Littles uppföljningar av tandreglering, Washington University (engelska)
Ytterligare uppföljning där forskare uppmanar tandläkare att berätta om vilka begränsningar långsiktigt tandställningar har. (engelska, forskningsrapport)
Biverkningar av tandställningar (engelska forskningsrapport)
Potentiella risker av tandställningar, review-artikel(engelska, forskningsrapport
Mer om uppföljning av tandställningar (engelska, forskningsrapport.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu