Nu är influensasäsongen här och många funderar över om de ska vaccinera sig eller inte. För dem som haft problem med metaller i tandvården och som är mycket känsliga är det klokast att avstå från att vaccinera sig. Den som får influensa kan få ett läkemedel för att dämpa symtomen och förkorta tillfrisknandet.

Viktigt för vaccinet är att det krävs ett bra immunförsvar för att det ska ge god immunitet. De som har nedsatt immunförsvar, vilket man får på äldre dagar, får inte samma effekt av vaccinet som yngre personer. Förra årets influensavaccin gav immunitet till endast 30 % av dem över 65 år.

För personer med dåligt immunförsvar, som exempelvis äldre, är vitsen med att vaccinera sig således liten. Andra som t. ex. är känsliga för metaller eller som fått försämrad bakterieflora i tarmen bör av säkerhetskäl inte vaccinera sig. Tänk också på att man bara kan vaccinera sig mot några få virusstammar (i år stammarna A(H3N2) och B/Victoria) och att vaccin aldrig ger hundraprocentigt skydd.

De som inte vaccinerar sig kan istället ta en medicin med antivirala egenskaper om de blir smittade. I en nyligen avslutad studie visade denna medicin  bäst effekt på personer som är äldre eller mycket sjuka, d.v.s. de som vaccinet inte biter så bra på. Det gör att denna känsliga grupp inte alls behöver riskera allvarliga biverkningar av vacciner utan kan förlita sig på att få antivirala medel utskrivna..

Förr innehöll alla vacciner kvicksilver som konserveringsmedel (thiomersal), men denna tillsats är nu borttagen. Dock fanns thiomersal (kvicksilver) i svininfluensavaccinet Pandermix som användes 2009/10. Nu är detta borttaget från den svenska marknaden i väntan på utredning om orsaker till narkolepsi.

Moderna vacciner innehåller dock aluminium som kan orsaka allvarliga symtom. Aluminium i vaccin består av en svårlöslig aluminiumoxid vars uppgift är att trigga igång immunförsvaret. Men aluminiumjoner kan läcka ut i omgivande vävnader.

Närvaro av andra metaller kan orsaka strömmar, mellan t. ex. guld och aluminium, och därigenom frigörs aluminiumjoner. När de tränger in i hjärnan och andra organ kan allvarlig skada uppstå, enligt en artikel i Tf-bladet (nr 4/19). 

Se mer om läkemedel mot influensa (Pressmeddelande Göteborgs universitet)
Beskrivning av influensan och vacciner på Internetmedicin.


 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu