Nu har en studie från England och Wales bekräftat det tidigare studier visat att äldre personer inte får särskilt stor effekt av influensavacciner. Det behövs alltså andra åtgärder för att minska riskerna för personer över 65 år.

Forskarna studerade personer i åldern 55 till 75 år. Brittiska hälsomyndigheter anser att alla som fyllt 65 år ska vaccinera sig mot influensa. Därför ökar också vaccinationsgraden för gruppen 65 år och äldre. 

Ökad vaccinationsfrekvens reducerade dock inte sjukhusinläggningar eller dödsfall bland äldre och därför behövs andra strategier för att minska riskerna hos denna befolkningsgrupp. Biverkningsrisker finns också med vacciner varför det kanske till och med är bättre att avstå att vaccinera sig om man är äldre.

Många äldre lider brist på D-vitamin dels för att de inte är ute tillräckligt mycket, men också för att huden blir tunnare hos äldre männskor och då inte är lika bra på att ta upp UV-ljus för att syntetisera D-vitamin. Att D-vitamin minskar risken för influensa är känt sedan tidigare. 

Att stärka immunförsvaret hos äldre genom att skapa möjlighet för bra kost med mycket grönsaker och antioxidanter är viktigt. Men då tarmens förmåga att ta upp näring ofta minska med åldern behövs komplement med kosttillskott och det gäller särskilt D-vitamin, zink, selen och magnesium som många svenskar har svårt att få tillräckligt höga halter av. 

Till forskningsrapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu