Inflammationer i käkbenet aktiverar immunförsvaret och om man inte åtgärder problemet uppstår kronisk inflammation som kan påverka hela kroppen. Symtomen kommer inte alltid vid området i käkbenet som är inflammerat eller infekterat. Många får istället ont på andra ställen i kroppen, extrem trötthet, hudutslag och olika kroniska sjukdomar. Få svenska tandläkare har tillräckliga kunskaper för att upptäcka och behandla sådana problem. 

Ischemisk osteonekros innebär att man har ett litet utrymme i käkbenet som är omgivet av dött ben eller som innehåller inflammatoriska och giftiga element. Om detta skriver den disputerade tandläkaren Al Danenberg på sin blog. Doktor Danenberg jobbade länge som tandläkare och försökte förebygga tandköttsinflammationer och  tandlossning. Han säger själv att det som fick hans värld och hans relation till patienterna att förändras var när han började använda laser vid behandlingen och gav råd om livsstilsförändringar och näringstillskott. 

Doktor Danenberg skriver på sin blogg att det sällan uppstår smärta i själva käkområdet även om det  också förekommer. Oftast uppstår problem på andra ställen i kroppen och då är det svårt att spåra orsaken till besvären. NICO (Neuralgia-Induced Cavitational Osteonecros) som det också kallas kan orsakas av trauman som täpper till blodkärl och lymfa och därmed orsakar att benceller i käken dör, men det finns också andra orsaker.

Vid utdragning av tänder kan kvarlämnade bakterier, rotrester med mera orsaka att del av käkbenet dör och små hålrum bildas som fylls med mikroorganismer eller andra inflammatoriska substanser. Al Danenberg menar att överhettning på grund av användning av snabba borrar också kan orsaka att del av käkbenet dör. Bakterier kan också tränga ner i käkbenet via sprickor i tanden eller via djupa kariesangrepp. Runt rotfyllda tänder finns alltid bakterier och bakteriegifter som kan påverka käkbenet.

Vid NICO i käkbenet aktiveras immunförsvaret, biologiskt aktiva kemikalier och gifter bildas som sprids via nerver, hålrum i benet och lymfan. Man får helt enkelt en kronisk inflammation och det är väl känt att sådana i allra högsta grad påverkar hälsan. Kroniska sjukdomar kan beror på att man har oupptäckta NICO i käkbenet. I vissa fall kan smärta och obehag uppträda runt NICO-bildningen eller vid infekterade rotfyllda tandrötter. Enligt doktor Danenberg är lokala problem inte lika vanliga som besvär i andra delar av kroppen. 

Danenberg har under sin aktiva tid som tandläkare haft god nytta av behandling med laser och han menar att lasern skapat mindre smärta och gjort ingreppet enklare. Han anser också att näringstillskott och bakterietillskott varit till stor hjälp i läkningen. Men han skriver också i sin blogg att det är viktigt att ta bort gifter i form av exempelvis tungmetaller för att läkningen efter behandling av NICO ska fortskrida på ett bra sätt. 

I Sverige finns få tandläkare som har kunskap om och kan behandla NICO och Socialstyrelsen har inte velat kännas vid dessa problem. Även i USA är det kontroversiellt att behandla NICO.

Flera av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har haft god nytta av att bli av med infektioner eller inflammationer i tandrötter och käkben och det finns exempel på många sjukdomar som plötsligt upphört. I framtiden kommer sannolikt kunskaperna om NICO att förbättras med ökad användning av tredimentionell röntgen (CBCT) där inflammationer även i käbenet kan upptäckas. 

Socialstyrelsen ger inga som helst anvisningar om hur NICO ska behandlas och tycks främst förneka att förekomsten av sådana skadliga och giftiga hålrum i käkbenet kan orsaka sjukdomsbesvär. En av våra svenska tandläkare som utbildat sig i USA när det gäller just NICO blev till och med av med sin legitimation men återfick den sedan experter (hennes lärare) i USA tillåtits att vittna i domstol. Fortsatt övervakas denna tandläkare av IVO.

För svenska tandläkare finns således risk att bli av med legitimationen om de hjälper patienter med att dra ut rotfyllda tänder och/eller behandla NICO. Därför är det svårt för svenska patienter att få hjälp i Sverige. Den som har besvär av NICO kan förkovra sig mer via länkarna nedan. För råd om tandläkare kontakta Tandvårdsskadeförbundet. 

Till dr Danenbergs information om NICO (här finns hänvisning till forskning)
Till forskningsrapport om NICO från 2012
Till forskningsrapport, Bouquot med flera från 1992
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu