Är titan biokompatibelt? En studie från USA har undersökt läkningsprocessen vid titanimplantat, jämfört med läkningen vid närliggande tänder, som också blir kirurgiskt påverkade och inflammerade vid insättningen av implantat.

I studien ingick 40 patienter i åldern 21-74 år som alla fick ett enstaka titanimplantat (orsaken ej angiven) Inga var rökare eller hade andra sjukdomar som kunde påverka munstatus. Alla fick genomgår undersökning för parodontit och eventuell behandling innan implantatet sattes in. Ett antal inflammationsmarkörer mättes vid implantatet i molarer eller premolarer i underkäken och vid de närliggande tänderna vid olika tidpunkter efter operationen.

Efter ett uppblossande av inflammation närmast efter kirurgin läkte vävnaderna lika bra vid implantatet och vid de närliggande tänderna. Jämfört med opåverkade, friska tänder var inflammationsmarkörerna högre endast under första tiden och efter 12 veckor verkade implantaten ha läkt fast.

När man emellertid mätte de olika inflammationsmarkörerna, interleukin-1 (Il-1), Il-8, makrofag-inflammatoriskt protein-1, Il-6 och metalloproteinaser, var nivån högre vid implantatet än vid de närliggande tänderna, indikerande en betydligt kraftigare vävnadsreaktion. Inflammationsmarkörerna är kända för att aktivera vita blodkroppar och för att bryta ner vävnader.

Författarna drar inte några slutsatser om biokompabiliteten hos titanimplantat, men mycket annan forskning visar att titan på sikt inte är vävnadsvänligt utan orsakar en avstötningsreaktion. Det finns ett stort antal forskningsartiklar som beskriver försök att med olika ytbeläggningar på titanet förbättra vävnadsvänligheten. Inget verkar att fungera.

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu