Sällan tas tillräckligt med hänsyn till individuella skillnader i hälso- och sjukvården. De som avviker från normen tas därför inte på allvar. Forskning visar dock att stora individuella variationer finns när det gäller bland annat förekomst av fett, blodsocker och insulin efter en måltid. Därför är det vanskligt att utgå från medelvärden, vilket man vanligen gör när det gäller kostrekommendationer, mediciner och mycket mer. 

Kosten har stor betydelse för hälsan liksom belastning av tungmetaller och andra gifter. Dock finns stora individuella skillnader för vilken kost som är bra för den enskilda individen liksom stora skillnader när det gäller hantering av tungmetaller med mera. 

Nu har forskare undersökt nivåerna av fett, blodsocker och insulin i blodet efter en måltid. Dessa variabler följdes upp för tusen personer under två veckor då dessa intog de måltider forskarna komponerat. Därtill kartlades tarmfloran, generna, andelen fysisk aktivitet och sömn.

Resultaten visar att varje individ reagerar likartat på födointaget, men att det är olika mellan individer. I den undersökta gruppen fanns både tvåäggs- och enäggstvillingar. Även enäggstvillingarna reagerade olika för kosten och därmed drog forskarna slutsatsen att det inte bara är ärftliga faktorer som påverkar hur födan tas upp och hur kroppen reagerar på den.

Viktigaste faktorn var tarmfloran, men även måttet av fysisk aktivitet, sömn, fasteperioder och dygnsrytm påverkade halten fett, blodsocker och insulin. Kroppen påverkades också av vilken tid på dygnet som måltiden intogs och sedan tidigare vet man att även stress har stor betydelse. 

Detta är kanske inget nytt, men generna eller folks ärftliga anlag tycks komma längre ner i betydelse än vad man tidigare trott. Resultaten antyder att man bör lägga stor vikt vid de individuella skillnaderna och att kostomläggning för att minska sjukdomar bör ges på individuell nivå. Det är alltså ekstremt komplicerat hur bra eller dåligt kroppen reagerar på olika dieter. 

Tandhälsoförbundet (Tf) har erfarenhet av individuella skilnader i reaktion på dentala matererial och framför allt metaller. En del kan tåla att ha amalgamfyllningar eller titanimplantat hela livet, medan andra snabbt försämrar hälsan. Det finns anledning tro att det handlar om gener, men den nya studien pekar faktiskt på tarmflorans betydelse.

Det finns därför anledning att fundera över kosten och hur man bäst främjar en bra tarmflora plus vilka tillskott av bra tarmbakterier som behövs. Hälso- och sjukvården måste också börja undersöka individuella skillnader och därmed lyssna mer på patienterna än vad som är fallet i dag. 

Se mer forskning.no (norska)
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu