Många ersätter förlorade tänder med implantat. På dem sätter man enskilda kronor, broar eller hela gommar. Ofta sitter de fast på implantatet, men det går också att göra sådana som är avtagbara. Den som har svårt att sköta munhälsan kan behöva avtagbara proteser.

Forskaren Bruno Chracanovic vid Malmö Högskola och Folktandvårdens specialistklinik i Malmö har undersökt cirka 8 000 tandimplantat och 2 500 implantatstödda proteser, som sattes in 1980-2018, för att kontrollera vilka riskfaktorer som finns. 

Han menar att de komplikationer som uppstår är relativt få, men för vissa typer av proteser uppstod komplikationer för en tredjedel av dem. 

Vanligaste orsaken till att patienten förlorade en protes var förlust av implantatet. Andra vanliga komplikationer var porslinsfrakturer på protesen, protesskruvar som lossnar eller går sönder. Tandgnissling kan också ha stor påverkan.

Protes med hängande led som bara har stöd från en sida påverkas negativt av tandgnissling och kan leda till förlust av protesen. 

Med den här avhandlingen har tandvården kommit en bit framåt genom att analysera de mekaniska riskerna med implantat som finns och de risker med kronor och broar som man sätter ovanpå implantaten.

Forskaren tittade dock inte på allergi eller överkänslighet mot implantatet eller kronan/bron som orsak till komplikationer. Flertalet implantat gjordes i titan, vilket en del är känsliga för. Tandhälsoförbundet rekommenderar endast implantat i Zirkonia då det materialet varken leder ström, värme eller kyla och inte heller läcker ut några metalljoner. 

Bruno Chrcanovic anser det är viktigt att undersöka vilka risker för komplikationer som kan finnas och att patienten upplyses om det. Utifrån den kunskapen och kännedom om patientens hälsotillstånd kan antalet konsultationer och reparationer minska och det i sin tur leder till bättre tandhälsa för patienten. 

Till pressreleasen från Malmö universitet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu