Titanimplantat är ett bekymmer och särskilt hos äldre människor som har många andra metaller i tänderna som interagerar med titanet och orsakar ohälsa. Implantat av zirkoniumdioxid är ett bra alternativ, som är ett keramisk material. Flera andra material är på gång och ett av dem är PEEK (polyetereterketon) som är en slags plast. Få verkar vara allergiska mot materialet det är därför lovande. 

Tandhälsoförbundet (Tf) får många frågor som rör bivekningar av titan. En viktig anledning är att titan interagerar med andra metaller i munhålan och äldre som kan ha både amalgam och guld i tänderna kan få problem när en tredje metall kommer in. 

Inom medicinen har man börjat oroa sig över titanets risker när man sätter det som höftimplantat, clips med mera. Men istället för att se sig om efter andra material har man börjat diskutera att ha en ytbeläggning på titanet och flera sådana försök görs. 

Titan leder värme, kyla och ström och fungerar också som antenn för elektromagnetiska fält. Titan kan därför aldrig bli ett riktigt bra alternativ på det sätt som Brånemark själv tänkte sig. 

Zirkonia är ett keramiskt material och har inte de nackdelar titan har. Som käkimplantat får man färre problem med periimplantit (bakterier runt implantatet) med Zirkonia, vilket är en mycket stor fördel. Zirkonia är också mycket hållbart. Möjligen kan de allra tunnaste implantaten ha sämre hållfasthet än titan. 

Nu finns också en plast som kommit relativt långt i utvecklingen. PEEK  växter in bra i benet och kroppens vävander accepterar materialet.. Därför kan det komma att bli ett intressant implantatmaterial. Precis som Zirkonia ger det inte upphov till någon större mängd periimplantit eller andra former av inflammationer i tandköttet.

Forskarna slår i sin rapport fast att detta är ett mycket intressant material. Även i Sverige forskas på PEEK som alternativ till titan och vissa tandtekniker har det också för kronor och broar. Eventuellt kan det också användas till proteser. För den som är ektremt känslig kan alltså PEEK vara ett intressant alternativ. 

Till forskningsartikeln om PEEK

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu