Läkare, tandläkare och Tf:are sträffades i helgen på IAOMT:s (International Academy of Oral Medicine &Toxicology) årliga möte i Skövde. Det var som vanligt intressant och leddes av Ulrika Åberg. Einar Berg pratade om mögelgifter som aflatoxin, risken för cancer och bra effekt av vegankost. Maria Gibsand redovisade hur hon arbetar med att identifiera problem i rotfyllda tänder och hur membran tillverkas av patientens eget blod för att påskynda läkning och skydda benet. Många intressanta diskussioner fördes under de två dagarna i Skövde.

IAOMT:s möte startade med visning av Boyd Haleys föredrag om IRMINIX eller NBMI - det lilla avgiftningspillret som det skrivs om i Tf-bladet nr 3/18. Föredraget hölls vid IAOMT:s möte i Canada år 2016. För den intresserade ger föredraget lärorik information och Haley jämför också NBMI med DMSA och liknande kelatorer. 

Fettbrist och risk för energibrist, berättade Ann-Marie Lidmark om och hon presenterade också lipidtillskottet NTFactor som kan förbättra cellväggarnas funktion och därmed öka kroppens tillverkning av energimolekylen ATP.

Fredrik Berglund talade om risker med metaller och särskilt om aluminium i vacciner. Hos flickor som insjuknat efter vaccinering mot livmoderhalscancer har han funnit höga metallhalter och sett tillfrisknande då metallerna tagits bort.

Om Kina-studien och minskad risk för cancer med vegankost talade Einar Berg. Han tog särskilt upp studier med aflatoxin (mögelgift) som visade att giftigheten hos aflatoxin helt tycks bero på vilken kost man äter. Vegankost minskar också risken för diabetes och benskörhet. Han berättade också om boken Ditt liv i dina händer av Jane Plant och hur man med kost och livsstil förebygger bröst- och prostatacancer. 

Om rotfyllda tänder och hur infektioner kan upptäckas med 3D-röntgen, berättade Maria Gibsand. Med denna röntgen kan hon se var nerver och bihålor ligger och hur hon ska agera för att göra rent ordentligt i benet. Hon visade också hur membran görs av patientens blod (PRF) för att förbättra läkningen. Diskussioner fördes också om implantat och risker för att del av käkbenet bryts ner om man är tandlös och om risker med biofilm i tandköttsfickor. 

Karin Öckert tog upp Tanja Pessis arbete med att undersöka om bakterier från rotfyllda tänder kan vara orsak till hjärtinfarkt. Studien är liten, men forskarna fann att 78 procent av dem som fått hjärtinfarkt hade DNA typiska för bakterier i rotfyllda tänder. En stor andel av undersöka patienter som fått hjärtinfarkt hade rotfyllda tänder. Tendensen är tydlig, men det återstår mer forskning för att bevisa om det föreligger ett samband mellan rotfyllda tänder och hjärtinfarkt. 

Diskriminantanalys av blodprover redovisades av Ulf Lindh och tänken är att därigenom hitta en metod att avgöra om olika besvär kan orskas av kvicksilver från amalgamfyllningar. Arbetet görs med hjälp av analys av amalgamenhetens patienter under 1990-talet i Uppsala. Sammanställningen kommer så småningom att redovisas i form av en forskningsartikel.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu