Problem med dålig funktion i sköldkörteln eller så kallad hypotyreos behandlas inte alltid korrekt av vården. Svenska sköldkörtelförbundet har beställt en undersökning som visar att en fjärdedel av dem som får levaxin inte upplever att de blir bättre. De behöver andra alternativ exempelvis svinsköldkörtel som innehåller alla hormoner som behövs för sköldkörtelns funktion. Många tandvårdssakadade har problem med sköldkörteln och det gäller framför allt dem som har haft många amalgamfyllningar.  

Hypotyreos är en växande folksjukdom, som medför stort lidande för patienter och anhöriga, och innebär stora samhällskostnader, säger Nadja Öström ordförande för Sköldkörtelförbundet. Det är dags att våra politiker och beslutsfattare inom vården vaknar upp och tar sitt ansvar för denna bortglömda sjukdom. Hon menar att mycket lidande skulle kunna undvikas, många skulle kunna komma i arbete och samhällets kostnader för ohälsa skulle kunna minska.

Svinsköldkörtel hormon inne håller samtliga hormoner som produceras av sköldkörteln och många har blivit hjälpa av det. Tyvärr är få läkare beredda att skriva ut det då det krävs säskild licens. Men det finns också mycket annat att fundera på när det gäller problem med sköldkörteln. Hos en del är det inte sköldkörteln utan istället binjurarna som är ur funktion. Då behövs andra åtgärder och levaxin i ett sådant läge förvärrar besvären. Tyvärr kontrollerar inte alla läkare binjurarnas funktion. 

Underfunktions i sköldkörteln karaktäriseras av att man känner sig frusen på morgonen och torr hud, spröda naglar och torrt hår är vanliga besvär liksom en allmän svaghet i musklerna. Läkarna hittar inte alltid sköldkörtelrproblem och därför måste man själv vara uppdaterad. Blodprover respektive urinprover kan tas för att få reda på hur man ligger till med de olika sköldkörtelvärdena. 

Mer information på Kurera.se

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu