Den vanligaste utvecklingsvariationen hos människan är medfödd avsaknad av en eller flera tänder. Mer än en femtedel av befolkningen saknar några tredje molarer (visdomständer) medan mellan 6–8 procent saknar en eller flera av de övriga tänderna.

Runt 1 procent av befolkningen har en medfödd avsaknad av mellan tre och fem tänder, medan endast cirka 1–2 promille saknar sex tänder eller fler. Oftast förekommer hypodontier som enskilda företeelser hos i övrigt friska personer.

Hypodonti innebär att man saknar en till sex tänder. Oligodonti är avsaknaden av fler än sex tänder. Anodonti är den allvarligaste typen och denna karaktäriseras av total avsaknad av tänder.

Tandavsaknad i olika grader förekommer dock i tiotals olika syndrom som även berör andra delar av kroppen. Mycket omfattande oligodontier förekommer nästan uteslutande i samband med sällsynta syndrom.

Vid såväl hypodonti som oligodonti saknas, näst efter visdomständerna, oftast andra premolarerna (5:orna). Ovanligast är avsaknad av de övre mittersta framtänderna (11 och 21), nedre hörntänderna (33 och 43) och första molarerna (6:orna). Medfödd avsaknad av mjölktänder är sällsynt. Avsaknad av tänder är vanligast för tänder som bryter fram sist.

Hypodonti är främst ett ärvt tillstånd, men det finns även många andra orsaker till varför en människa utvecklar denna sjukdom. Den vanligaste orsaken är en fysisk blockering eller någon form av hinder som inte tillåter tanden att bildas korrekt. På grund av detta kan tanden så småningom falla ut eller inte bli färdigutvecklad.

En annan orsak till att hypodonti kan utvecklas är att det inte finns tillräckligt mycket utrymme för tänderna. Många av dessa patienter har tänder som växer på varandra, på grund av att det är för lite utrymme i munnen.

Personer som lider av hypodonti kan även vara drabbade av andra störningar i tandutvecklingen, vilka innebär att deras tänder kanske inte utvecklas så som det är tänkt. Det kan då också hända att vissa tänder aldrig växer fram alls. Om tänderna saknas på båda sidorna av munnen lider man av bilateral hypodonti.

Hypodonti är som sagt avsaknad eller missbildning av en eller flera tänder. Det finns dock flera faktorer som påverkar på vilket sätt sjukdomen tar uttryck samt vilka tänder som påverkas. Dessa faktorer är exempelvis vilken typ av hypodonti man har ärvt samt hur fort problemet diagnostiseras och hur snabbt behandlingen påbörjas.

Till ”Genetiken bakom medfödd avsaknad av tänder” av Pekka Nieminen (Helsingfors universitet)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)