Flera avhoppare från läkemedelsindustrin har berättat om hur man manipulerar forskningsresultat, vilseleder allmänheten och köper forskarnamn till publikationer. Före detta redaktören och chefen för BMJ Publishing Group, Richard Smith, fick sin berättelse publicerad 2005 om korrupta tidskriftsredaktörer och styrda forskningsresultat.

Richard Smith var under 25 år redaktör och senare chef för BMJ Publishing Group, som ger ut ett 25-tal vetenskapliga tidskrifter. Han berättar att det tog lång tid innan han själv förstod hur korrupt branschen är.

Många tror att annonser är det som gör vetenskapliga tidskrifter beroende av läkemedelsbolagen. Men enligt Richars Smith finns mycket större problem med manipulering av vetenskapliga studier och särskilt med de kliniska studierna som publiceras. För ett läkemedelsbolag är lyckade försök värda oerhört mycket om de beskrivs positivt i vetenskapliga tidskrifter. Det är betyligt mer värt än några sidor annonser.

Ofta läser inte läkarna själva forskningsartiklarna, men de blir imponerade av tidskriftens namn och kvalitet, skriver Richard Smith i artikeln. Vidare berättar han att fram till 2003 var det möjligt att göra systematiska litteraturstudier och jämföra försök som bekostats av läkemedelsindustrin respektive andra aktörer. Då var det tydligt att studier som bekostats av läkemedelsföretag i högre grad kom till positiva resultat än om studierna haft andra finansiärer. 

Läkemedelsföretagen försöker inte förändra resultaten utan istället ser de till att det i studierna frågas de rätta frågorna för att få ett resultat som är bra för deras produkt. Richard Smith konstaterar i artikeln att det finns många sätt att manipulera forskningsresultat så att de inte upptäcks. 

Tidningsredaktörerna har, enligt Smith, många gånger svårt att upptäcka eventuella brister i resultaten. De kan be författarna att sända relaterade studier till dem, men de får aldrig reda på opublicerade studier med dåliga resultat.

En annan sak som Smith tar upp är att de publicerande företagen tjänar pengar på om vissa artiklar reproduceras och förtjänsten ligger så högt som på  70%. Allt detta sammantaget gör att det är svårt att motstå läkemedelsbolagens påtryckningar.  

Här några exempel på hur forskningsresultaten kan manipuleras:

 • Kontroll av den egna produkten jämfört med ett läkemedel som man vet inte har effekt.
 • Testa läkemedlet mot ett liknande medel som ges i för låg dos för att kunna ha effekt.
 • Testa läkemedlem mot ett liknande medel som ges i för hög dos så det blir toxiskt. 
 • Göra försöken med så få försökspersoner att man inte kommer att hitta några skillnader mellan grupperna.
 • Använda många olika mätvärden och endast redovisa de som gav bra resultat för läkemedlet.
 • Conduct subgroup analyses and select for publication those that are favourable.

Richard Smith efterlyser mer oberoende forskning och föreslår att vetenskapliga tidskifter inte borde publicera forskningsrapporter utan att dessa bör publiceras på andra ställen och att de vetenskapliga tidkskrifternas mer ska kritiskt granska publicerade rapporter.

 

Till artikeln i Plos Medicine (2005, engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu