Kompositer fungerar relativt bra i tandvården för lagning av kariesangrepp. En del kan dock bli allergiska mot metakrylater. Hur mycket som finns kvar av dessa efter härdning handlar om hur noggrann tandläkaren är. Några procent monomerer kan man dock ha kvar trots en skicklig tandläkare.

Tandvårdsskadeförbundet kan inte hitta ett dentalt material som alla tål. Det beror på individuella olikheter. I kompositerna är det främst metakrylater som är riskämnen och en del kan också reagera mot titandioxid som i flertalet kompositer används som färgämne. Alternativ finns och det kan du fråga tandläkaren eller Tf om .

Tyvärr är den odontologiska forskningen gällande biverkningar starkt eftersatt. Det finns knappt några material eller metoder som är evidensbaserade, vilket framgår både av de utvärderingar vårt svenska SBU gör och de som görs av det oberoende forskningsintitutet Cochrane.

Nu har forskare hittat en metod där de tror att de ska kunna testa metakrylater som läcker från tandfyllningsmaterial på mänskliga celler. De tittar efter effekter på immunförsvaret då man sedan tidigare vet att vissa cytokiner (immunkroppar som frigörs av immunförsvaret) bildas under inverkan av metakrylater. Det är fint att forskningen kommit så långt att en modell för sådana tester är på gång.  

Gällande metakrylater (finns också i epoxylim och liknande) så är denna substans kraftigt allergi- och cancerframkallande. Det som händer hos tandläkaren är att ett lager kompositmaterial bestående bland annat av metakrylater läggs i hålet och därefter härdas materialet med hjälp av ljus.

En fullständig härdning gör fyllningen ofarlig då inga fria så kallade monomerer finns kvar. Men vad händer om tandläkaren misslyckas?

Det viktiga vid härdning är att tandläkaren lägger tunna skickt,  att det är rätt ljus och att tandläkaren lyser tillräckligt länge på fyllningen. Lampan ska förstås inte vara smutsig. 

Även efter att tandläkaren slipat och polerat fyllningen bör fyllningen härdas en sista gång, eftersom det alltid finns lite så kallade restmonomerer som frigörs vid slipningen. Det finns nästan alltid en mindre mängd monomerer kvar även om tandläkaren varit noggrann och en del individer kan därför reagera på fyllningen. För de flesta försvinner reaktionen efter några dagar då samtliga monomerer är borta. 

Känsliga individer bör testa en provkropp av materialet på en tand någon vecka för att se om det blir några reaktioner. Om besvär uppstår bör man fråga tandläkaren efter andra kompositalternativ utan metakrylater. Som medlem i Tf får du broschyrer om dentala material. Tänk då på att individuella skillnader finns. 

Se forskningsrapport om ny metod för att undersöka riskerna med akrylater i dentala material

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu