Alltfler sätter in implantat när de förlorat tänder. Det är kostsamt och många undrar hur många implantat som behövs om man helt saknar tänder. Nu har forskare systematiskt gått igenom forskning som gäller titanimplantat och funnit att man inte behöver mer än fyra implantat i överkäken och egentligen räcker det med två i underkäken. Forskning gällande keramiska implantat (zirkonia) finns inte men tandläkare säger att man då behöver fler implantat. 

Avtagbara proteser kan fästas på implantat och det kan vara ett bra alternativ eftersom man då kan göra rent ordentligt runt implantaten. Är de inte avtagbara måste man jobba med mellanrumsborstar och/eller munsköljning med så kallad waterpik flera gånger varje dag. Anledningen är att matrester fastnar i mellanrummet mellan den konstgjorda tandraden (bron) och gommen, vilket orsakar att bakterier och andra mikroorganismer trivs. En avtagbar protes, som klickas på implantaten, förenklar rengöringen och är därför ett bra alternativ.  

Av den systematiska översikten som bygger på tidigare uppföljningar av implantat framgår att det räcker med två implantat i underkäken och fyra implantat i överkäken. Lite beror detta dock på hur käkbenet ser ut och därför måste man alltid diskutera antalet implantat med tandläkaren. Det man tittat på är femårsöverlevnad av implantaten..

Detta gäller dock endast titanimplantat. Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar dock inte titanimplantat då det finns risk för biverkningar. Alternativet är keramiska implantat i zirkonia. För implantat i zirkonia finns ingen uppföljning gällande antal implantat, men tandläkare som arbetar med sådana anser att det behövs fler implantat för dem som helt saknar tänder. Men även gällande zirkoniaimplantat har kvaliteten på tandbenet stor betydelse.

Svensk tandvård ersätter endast fyra implantat i överkäken, vilket innebär att alla utöver detta betalas av patienten. Fyra implantat är tillräckligt för titanimplantat, enligt redovisad forskning. För implantat i zirkonia behövs, enligt klinikernas erfarenhet, sex till åtta implantat i överkäken. Eftersom Försäkringskassan endast lämnar bidrag till fyra implantat blir det väldigt orättvist för den som av olika skäl har behov av keramiska implantat. Tandvårdsskadeförbundet har i remissvar påtalat denna orättvisa.

Det finns dock personer som varken kan eller vill ha implantat och i sådana fall finns flera olika möjligheter till avtagbara proteser. 

Till artikel i Tandlaegebladet (danska)
Till forskningsartikeln (engelska)
Information om alternativ till implantat om man saknar en eller flera tänder

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu