Äldres munhälsa och tillgång till tandvård tas upp i en ny rapport från PRO. I den konstateras att drygt var tionde pensionär avstår från tandvård av ekonomiska skäl. Detta trots att de upplever behov av tandvård. Detta är förstås oacceptabelt och siffran stämmer antagligen med andra personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning eller om de av andra skäl ha låga inkomster. Tandvården måste in i det allmänna hälso- och sjukvårdssystemet för att kunna ge bättre tillgänglighet. 

Tandvårdsskadeförbundet har länge hävdat att tänderna ska betraktas som en del av kroppen och därmed hamna under den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen. Det skulle också underlätta fyllningsbyten till följd av överkänslighet eller annan sjuklighet.

 ”Bit ifrån” heter rapporten från PRO (Pensionärernas riksorganisation) som belyser tillgången till tandvård och munhälsa för personer utan omsorgsbehov, dvs de som fortfarande klarar sig själva. Var tionde pensionär har, enligt undersökningen, avstått från tandvård de senaste 12 månaderna, trots behov. Drygt hälften av dem som har avstått har gjort det av ekonomiska skäl. Omräknat till antal pensionärer motsvarar det 150 000 stycken. Då finns inte alla de som vårdas i hemmet, på serviceboende eller sjukhem med.

 Äldre personer är i en period av livet då vårdbehovet inklusive tandvårdsbehovet ökar, samtidigt som inkomsten minskar. Forskningen visar allt tydligare att bakterier från munhålan ökar risken för olika kroniska sjukdomar. Därtill kommer användning av många läkemedel som påverkar saliven och behovet av tandvård.

PRO har betydligt mer makt än Tandvårdsskadeförbundet och att denna stora pensionärsorganisation kräver att tandvården ska ingå i sjukvårdens ordinarie högkostnadsskydd kan betyda mycket för kommande utveckling. 

Till rapporten (PRO)
Till artikel på Tandläkarförbundets hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu