Tandvårdsskadeförbundet liksom andra föreningar som organiserar funktionshindrade är medlememmar i paraplyorganisationen Handikappförbunden. Namnet är dock otidsenligt och på konkressen i dag beslutades om namnbyte till Funktionsrätt Sverige. ​Därmed stärks kopplingen till mänskliga rättigheter. På kongressen valdes två nya förbund in och total finns nu 41 medlemsförbund som omfattar 400 000 personer. En ny hemsida har lanserats där mer information finns.

Kongressen valde Lars Ohly till nya ordförande. Han kanske är mest känd som tidigare ledare för Vänsterpartiet, men har också sitt hjärtat i funktionshinderrörelsen och har viss kunskap om Tandvårdsskadeförbundets frågor.

Under kongressen antogs prioriteringar för perioden 2017-2019 och tandvård finns nämnt bland det som ska prioriteras inom prioområdet Jämlik hälsa och vård efter behov. Tandvårdsfrågorna är något som kommer alltmer inom de olika funktionshinderorganisationerna. Flera anledningar finns bland annat att en del förbättrat hälsan efter amalgamsanering, att mediciner försämrar tandhälsan och att många har dålig ekonomi och därför har svårt att prioritera tandläkarbesök.

Till hemsidan Funktionsrätt Sverige

Till kongressens uttalande

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu