Tandvårdsskadeförbundet liksom andra föreningar som organiserar funktionshindrade är medlememmar i paraplyorganisationen Handikappförbunden. Namnet är dock otidsenligt och på konkressen i dag beslutades om namnbyte till Funktionsrätt Sverige. ​Därmed stärks kopplingen till mänskliga rättigheter. På kongressen valdes två nya förbund in och total finns nu 41 medlemsförbund som omfattar 400 000 personer. En ny hemsida har lanserats där mer information finns.

Kongressen valde Lars Ohly till nya ordförande. Han kanske är mest känd som tidigare ledare för Vänsterpartiet, men har också sitt hjärtat i funktionshinderrörelsen och har viss kunskap om Tandvårdsskadeförbundets frågor.

Under kongressen antogs prioriteringar för perioden 2017-2019 och tandvård finns nämnt bland det som ska prioriteras inom prioområdet Jämlik hälsa och vård efter behov. Tandvårdsfrågorna är något som kommer alltmer inom de olika funktionshinderorganisationerna. Flera anledningar finns bland annat att en del förbättrat hälsan efter amalgamsanering, att mediciner försämrar tandhälsan och att många har dålig ekonomi och därför har svårt att prioritera tandläkarbesök.

Till hemsidan Funktionsrätt Sverige

Till kongressens uttalande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu