Det blir alltmer uppenbart att många sjukdomar startar i munhålan och att munhälsan har stor betydelse för sjukdomars uppkomst. Bra med tandläkaren är också att de flesta går dit en gång om året för att kontrollera om de fått några kariesangrepp. Då är det enkelt att också kolla blodtryck, blodsockret och andra parametrar som kan föranleda besök hos doktorn. Forskare menar att sådana screeningar hos tandläkarna är positivt för folkhälsan.

Om folkhälsa och bättre samverkan mellan tandläkare och läkare har vi skrivit om tidigare på hemsidan och i Tf-bladet. Bland annat har Karlstads universitet utbildning för vård- och omsorgspersonal för att de ska lära sig att uppmärksamma kroniska sjukdomar hos personer med dålig munhälsa. I Finland har man länge forskat om hjärtkärlsjukdomar och kopplingen till munhälsan. Nu har forskare från England sett att folkhälsan kan förbättras om tandvårdsmottagningarna inför screening för t.ex. högt blodtryck och förhöjt blodsocker

Trots forskning som visar att det är en bra investering för folkhälsan med bättre tandvård så är det trögt i portgången. I den nya forskningsrapporten föreslås att tandvårdskliniker i framtiden ska kontrollera folks levnadsvanor, blodtryck, blodsocker med mera för att tidigt kunna upptäcka sådant som senare kan leda till kroniska sjukdomar. Därmed kan allvarliga problem förebyggas på ett tidigt stadium. 

Enligt studieförfattarna visar rapporter att bara i Storbritannien är upp till 11 procent av den vuxna befolkningen drabbad av höga blodsockervärden varvat med alltför låga. Nästan hälften av tandvårdspatienter i åldern 45 år och äldre riskerar att utveckla diabetes inom det närmaste decenniet. Diabetesscreening i tandvården föreslås för att man tidigt ska kunna förebygga diabetes typ 2.

Studien som gjordes hade som mål att utvärdera tjänsten hälsoscreening på tandläkarmottagningar, men också patientens vilja att acceptera sådana tjänster och samtal om livsstilsförbättringar. Det var inte en särskilt stor andel av patienterna på de två undersökta tandvårdsmottagningarna som deltog i studien. Men forskarna fann ändå att kontroll av blodtryck, kolesterol, blodsocker och kroppsmasseindex (BMI) kan vara befogat att göra på tandläkarmottagningar för att förbättra folkhälsan. 

"En hälsokontroll hos tandläkaren kan ge trygghet för många patienter och en väckarklocka för andra att bli friskare. Vi har redan någon som sitter i stolen och som besöker tandläkaren var sjätte till tolfte månad, men som kanske inte har träffat en allmänläkare på flera år. Det är enkelt att ge dem några minuters hälsokontroller samtidigt som de får tandvård." Detta enligt en av författarna till rapporten. Utbildning inom området ges redan vid Karlstads universitet till vård- och omsorgspersonal, men mer behöver förstås göras.

Man kan verkligen undra hur lång tid det kommer att ta innan tänderna och munhålan betraktas som del av kroppen. Politiker pratar om detta, men det är långt kvar till dess att vården själv integrerar tänder och övrig kroppsvård och därmed skapar ett mer holistiskt synsätt.

Till sammanfattande artikel i Dental Tribune
Till forskningsartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)