Hal Huggins jobbade som tandläkare hela sitt vuxna liv. Han lärde sig göra amalgamfyllningar, men förstod efter en tid hur skadliga de var och slutade med amalgam. Han lärde sig att göra rotfyllningar, men förstod efter en tid hur skadliga de var och slutade göra rotfyllningar. Här berättar han om riskerna med rotfyllningar och lite om amalgam. 

Hal Huggins är en mycket speciell tandläkare som förstått riskerna med både amalgam och rotfyllningar. Han berättar i denna video hur han kom på att rotfyllningar var skadliga. Det handlar om en nyfiken tandläkare som lyssnat på både patienter och forskare. När han läste de första sidorna i Weston Price bok slutade han abrupt att göra rotfyllningar. 

I videon berättar han om vad som orsakar bakterietillväxt i rotfyllda tänder och hur omöjligt det är att få dem sterila. Han berättar också om sina egna undersökningar för att DNA-typa bakterier i rotfyllda tänder. Det han fann var enormt många patogena bakterier i just rotfyllda tänder. Bakterier som inte fanns i friska tänder. 

I videon berättar han om hur patienterna litade på honom när han föreslog rotkanaler och hur det känns att ha gjort det nu när han vet att de är skadliga. Hal Huggins berättar också hur man kan följa många olika sjukdomars utbredning i takt med att man började göra rotfyllningar och hur de ökade när rotfyllningarna ökade. 

Mot slutet berättar också Hal Huggins om amalgamfyllningar och vilka effekter på hälsan amalgam har. Det här är en intressant föreläsning där Hal Huggins blir mycket personlig samtidigt som han ger många intressanta vinklingar på riskerna med tandläkarbehandling. Han redovisar hur man kan berätta sanningen men ändå utelämna vissa saker och därmed får du som patient inte en riktig bild av vad en rotfyllningen verkligen är. 

Videon är mycket intressant och väl värd att titta på. Hal Huggins avled för några år sedan, men hans arbete har satt många spår åtminstone i alternativmedicin och holistisk tandvård. 

Till föredrag av tandläkare Hal Huggins

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu