Många olika  metaller reagerar med varandra. Metalljoner vandrar och galvaniska strömmar bildas. Undvik flera metaller i samma mun.

Galvaniska strömmar och ökad korrosion

Guld och amalgam placerat i kontakt i munnen kommer att orsaka galvaniska strömmar och ökad korrosion av amalgamet med frisättning av metalljoner. Korrosionen av amalgamet kan minska hållfastheten och orsaka ökad kantnedbrytning av fyllningen. De elektriska strömmarna och möjligen också frisättningen av metalljoner kan orsaka obehag i munnen hos vissa individer… i klinisk användning kan en amalgamfyllning komma i kontakt med en krona eller en brygga som är många gånger större, något som måste anses som speciellt ogynnsamt .

Kontakt mellan två olika legeringar påskyndar således korrosionen. Härvid bildas ett galvaniskt element i munnen, där saliven är elektrolyt och de två legeringarna är poler. Galvanism, elektrokorrosion och korrosion är några olika uttryck för i princip samma fenomen. En guldrestoration som är lagad med amalgam ger en kraftig korrosion, speciellt av amalgamet och ger upphov till påtagliga förändringar i amalgamet och också i guldet. En amalgampelare under en krona leder likaledes till korrosion.

Blandningar av legeringar bör undvikas

Man bör således inte använda amalgam för att fylla kaviteter i anslutning till guld vid preparationsgränsen eller ocklusalt efter genomförd rotbehandling genom en guldkrona.  Är det kontakt mellan två olika amalgamsorter, ett non-gamma-två och ett av annan typ, korroderar fyllningen med den äldre typen av amalgam kraftigt. Om en guldkrona framställes på en preparationsmodell av amalgam kan förändringar i guldkronans inneryta iakttagas med blotta ögat.. Blandningar av olika legeringar i samma munhåla bör i möjligaste mån undvikas .

Laboratoriemässigt och kliniskt studeras korrosionsbenägenheten då olika vanligt förekommande dentala legeringar kombineras. Resultaten visar på mycket stora skillnader i korrosionshastigheten mellan olika kombinationer. Härav följer att vissa dentala legeringar inte bör kombineras i en och samma mun (Söremark, R. Oral Galvanism – vad är det, KI-Journalen no.1 1982 17-17)

Två eller fler metaller i samma miljö kan orsaka elektrokemiska processer såsom galvanisk korrosion och strömmar. Flera studier har visat att användandet av olika metaller som lagningsmaterial i samma mun kan orsaka, inte bara symtom på “galvanisk smärta” och patologiska sår i mjukvävnaden utan också nedbrytning av de använda materialen och distribuering av korrosionsprodukterna in i vävnaderna.

Gjutet guld och amalgam användes tidigare för dentala restorationer i samma mun. Galvanisk korrosion som resultat av kontakt mellan amalgam och guld har studerats av flera forskare. Schoonover och Souder (1941) rapporterade att guld anlöptes och amalgam korroderade om de placerades i kontakt i en natriumkloridlösning under sex månader trots dessa fastställda fakta och de orala symtomen som orsakas av elektrokemiska effekter är det fortfarande vanligt att blanda olika legeringar som lagningsmaterial i samma mun och t.o.m. i samma tand.

Metallfri tandvård är bäst

Nytt amalgam sätts inte in i Sverige men finns fortfarande kvar hos en stor del av befolkningen. Guld är inte heller så vanligt längre, men finns fortfarande i kronor, broar med mera. Kromkobolt har blivit ett mer använt material och används ofta som underlag till broar som snyggas till med påbränd keramik. Titan är kanske den vanligaste metallen i dagens tandvård. Särskilt problematiskt kan det bli om man har titanimplantat med guldskruvar. 

Metaller behövs inte i tandvården och bör tas bort helt. Alla blir inte sjuka men så länge vi inte vet vad som orsakar besvär hos en begränsad del av befolkningen är det av försiktighetskäl bättre att vara helt metallfri i munnen. Särskilt angeläget är att att undvika direkt kontakt mellan metaller med stor potentialdifferens såsom guldlegering och titan.

Se filmen om Meta som blev sjuk  av metaller

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu