Med detta nummer av Tf-bladet önskar vi medlemmarna en riktigt God Jul med massor av intressant läsning. Bland annat handlar det om utläkning av hudsjukdomar då dentala material tas bort, hur mögel påverkar hjärnan och om Britta som hade dött om hon inte fått hjälp att ta bort metallbroar.

INNEHÅLL
LedarenAnn-Marie Lidmark (sid 4)
Sambandet mellan hälsa och tandhälsa utreds, Karin Öckert (sid5)
Att ta bort dentala metaller kan läka hudsjukdomarGert Brodén (sid 6-8)
Sjukersättning gavs för kronisk trötthet (sid 9)
Mögel "kapar din hjärna"Peter Wolter (sid 10-11)
Jag hade nog dött om jag inte fått hjälp, Ann-Marie Lidmark (sid 12-13)
Tandläkares kunskap om amalgamsanering för låg, Ann-Marie Lidmark (12-13)
Kinesisk livsstil ka göra dig friskare, Einar Berg (sid 14-15)
Titan återvunnet i vävnader och käkben runt titanimplantat, Ann-Marie Lidmark (sid 16-17)
Svårt att få medicin utan titandioxid, Ingegerd Söderberg (sid 17)
Kombination av terapier som stimulerar självläkning (sid 18-19)
Sanera långsamt (sid 20)
Utlottningar (sid 21)
Nytt från distrikten (sid 22-23)
Boktips (sid 24)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu