Tandvårdsskadade har ofta problem med magen men tillskott av glutamin kan hjälpa och minska besvären. Forskare har funnit att överviktiga personer går ner i vikt om de får glutamin och dessutom påverkas generna positivt. 

Glutamin är en aminosyra med många viktiga funktioner i kroppen. Främst är den känd för att minska besvär med magen. Nu har forskare funnit nya intressanta användningsområden då den också visat sig påverka fettvävnaden, kroppens celldelning och hur cellerna uttrycks.

I ett försök där nedbrytningen av olika ämnen i magens fettvävnad undersöktes deltog 29 normalviktiga och 52 feta kvinnor. Glutamin var det ämne som varierade mest mellan grupperna. Överviktiga hade betydligt lägre halter än normalviktiga. 

När halten glutamin ändrades i undersökta fettceller fann forskarna att det också inträffade epigenetiska förändringar det vll säga vissa gener stängdes av. Glutamin minskar således inte bara inflammationer utan påverkar också hur olika gener uttrycks. 

Slutsatsen forskarna drog av studien var att brist på glutamin kan leda till ökad inflammation i kroppen inte bara till följd av ens egen livsstil utan de ansåg att man kunde koppla detta till just glutaminbrist. 

Forskarna säger förstås att mer forskning behövs för att man ska kunna fastställa de mekanismer man nu fann för glutamin. Samtidigt kan vi konstatera att glutamin är en viktig aminosyra som kroppen behöver och därför är det knappast skadligt att pröva tillskott för personer med inflammationer i kroppen. Det kan exempelvis gälla om man har problem med magen, rotfyllningar eller dylikt. 

Till artikel i Kurera
Till forskningsartikeln (Summary, engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu