Miljöinspektionen i Malmö har upptäckt försäljning av kvicksilverhaltiga hudkrämer. Läkemedelsverket går ut och varnar för dessa och säger att kvicksilver allvarligt kan skada kroppen och orsaka skador på njurarna och nervsystemet. 

Kvicksilver finns i hudkrämer som används för att bleka huden. Tandvårdsskadeförbundet har protesterat mot sådan försäljning i andra länder, men nu har miljöinspektionen i Malmö funnit att sådana produkter även säljs i Sverige. Detta trots att vi har ett kvicksilverförbud. 

Intressant är att Läkemedelsverket via sin tidning varnar folk att använda dessa krämer och säger att "kvicksilver lagras i kroppen och kan ge allvarliga skador på bland annat njurarna och nervsystemet".

Vidare skriver de att "flera studier visar att konsumenter som använder de här produkterna riskerar att drabbas av kvicksilverförgiftning. Även hos barn och andra i ett hushåll som använder produkterna har kvicksilver upptäckts i urinen. Det innebär att också de kan drabbas av förgiftning, trots att de själva inte använder produkterna i och med att kvicksilvret frigörs i luften".

Halterna i dessa krämer kan vara så höga som 30 mg/gram kräm och om man smörjer sig med tre gram i ansiktet för att bleka huden exponeras man för 90 mg kvicksilver. Det kan jämföras med en normalstor amalgamfyllning som väger cirka 1,5 gram och består av hälften kvicksilver. Allt läcker inte ut på en gång från amalgamet, men det är ändå en ständig tillförsel av kvicksilver till kroppen.

Kvicksilver förångas snabbt i luften, men en del finns kvar som kan tränga igenom huden och in i blodet. Kvicksilverånga i luften andas man in och det är därför man upptäckt förhöjda halter kvicksilver i urinen hos andra i hushållet.

Läkemedelsverket uppmanar de som är oroliga att vända sig till vården. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är dock att vården inte har kunskaper om kvicksilver och dess påverkan på kroppen och inte heller har kunskap om hur man lämpligen avgiftar personer med förhöjda halter.

Förhoppningsvis leder detta med kvicksilverhaltiga hudkrämer till ökad kompetens inom området som kan komma även amalgamskadade till del.

Till artikel i Läkemedelsvärlden

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu