Många gifter påverkar hur våra ärftliga anlag uttrycks eller med andra ord vilka gener som sätts på eller stängs av. Det kan handla om vilka enzymer som bildas och i vilka mängder eller att en viss ärftlig sjukdom uppstår. I tandvården finns många olika kemikalier med trolig eller bevisad epigenetisk verkan exempelvis kvicksilver från amalgam och bisfenol A från kompositer. 

Epigenetik är en ung vetenskap som handlar om hur generna påverkas av omvärldsfaktorer. Det handlar främst om små doser av ett gift som kan ändra hur ett ärftligt anlag (gen) ska påverka kroppen. Effekter på biokemin handlar det oftast om och i fosterstadiet kan det påverka fostrets utveckling.

En nyligen publicerad forskningsrapport i tidskriften Environmental Health Perspectives redovisas effekter av en del epigeniskt aktiva ämnen och de risker som kan uppkomma. Det kan handla om att vissa proteiner antingen inte bildas eller bildas vid fel tillfälle i cellen eller att en sovande gen väcks till liv som kan orsaka att en ärftlig sjukdom bryter ut. 

En del epigenetiska förändringar kan gå tillbaka och blir då bara ett kortsiktigt problem medan andra kan påverka individen resten av livet. I vissa fall kan också en påslagen gen ärvas till nästa generation, vilket kan vara känslighet för kvicksilver eller förändringar som leder till autism eller någon form av utvecklingsstörning. I tandvården används många ämnen som potentiellt kan påverka epigenetiskt. 

Det forskarna till artikeln försöker göra är att hitta modeller för hur man kan mäta olika miljögifters epigenetiska påverkan, vilket inte alls tas med i dagens bedömningar av olika gifters toxicitet. Artikeln är komplicerad och svår att förstå för den som inte sysslat på forskarnivå med dessa frågor.

Syftet med artikeln är att belysa både de epigenetiska riskerna och framför allt redovisa olika modeller som kan användas för att mäta sådana effekter. Forskarna menar att det är bråttom att undersöka de epigenetiska effekterna av olika miljögifter för att få kunskap om hur de påverkar miljön samt nuvarande och framtida generationer.

Till forskningsrapporten  (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu