Ärftliga anlag är vi födda med. Generna kan vara avstängda eller påslagna, vilket har stor betydelse för hur vi mår och vilka sjukdomar vi får. Miljöförorenignar som til exempel kvicksilver påverkar generna epigenetiskt  i allra högsta grad. Även näringsbrister kan påverka generna negativt. Miljöns inverkan ökar med åldern och det är känt att tvillingar trots samma genuppsättning kan få olika sjukdomar när de blir lite äldre. Kvicksilver har potential att sätta på och stänga av gener.

Kroppen är fantastisk och det är helt otroligt att den kan fungera under hela livet. Viktigt är att man har stor metylerande förmåga. Detta för att skydda de ärftliga anlagen. Problem uppstår om man utsätts för mycket gifter eller har allvarliga näringsbrister.

Gifterna ökar i samhället och det är inte bara amalgam som bidrar utan hela vår livsstil. Gifterna ställer krav på kroppens förråd av vitamin B12, metylforlat och selen. Men även vitamin B3, vitamin B6 och vitamin C har stor betydelse för att utsöndra och omhänderta gifter.

När gener väl satts på, kanske till följd av stress eller amalgamfyllningar  kan det vara svårt att stänga av dem. Det kan dock gå. Viktiga näringsämnen för att modifiera generna är vitamin B2, B6 och B12. Även vitamin C´och metylfolat är angelägna att supplementera med.

Anledningen till att tvillingar får olika sjukdomar är just att deras genmaterial påverkas olika beroende på livsstil och livsmiljö.

Till artikeln i Medicinsk Access

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu