Då garantier utlovats finns möjligheter att få behandlingar omgjorda utan att man behöver betala ytterligare en gång. Det är viktigt att ta reda på vilka garantier som respektive tandvårdsmottagning ger innan en behandling påbörjas.

Tandvårdsmottagningar lämnar vanligtvis garantier för kronor, broar, implantat och de flesta avtagbara proteser. Vissa mottagningar lämnar även garanti på annan tandvård, som exempelvis lagningar. Man kan alltid be att få skriftlig information gällande garantier.

Garantin gäller dock enbart i det land där man har fått behandlingen, i de fall den skett utomlands. Då gäller ingen garanti i Sverige.

Det skall synas i prislistan om man har garanti och man har rätt att se denna lista innan behandlingen påbörjas. I prislistan skall det finnas information om tandläkaren eller tandhygienisten erbjuder någon form av garanti.

I de fall garanti ges, gäller den oftast ett eller två år efter att en behandling är avslutad. En del tandläkare och tandhygienister kan erbjuda längre garanti. Patienten är dock ansvarig att själv rengöra sina tänder för optimal munhygien samt att gå på regelbundna kontroller.

Ibland kan man ändå få betala en viss del själv om en behandling behöver göras om. Detta gäller även om en garanti används. Det beror på att det kan krävas ytterligare behandling som inte ingick i den första behandlingen.

Det kan hända att man vill byta tandvårdsmottagning under en pågående behandling med garanti. Då behöver man fråga om den nya mottagningen lämnar garanti för den behandling som redan påbörjats.

Rättigheter inom tandvård - 1177

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)