Tandvårdsfusket fortsätter. Nu har SVT Stockholm redovisat fusk med det som kallas nödvändig tandvård. Tandläkare har till och med tagit betalt för behandling på avlidna patienter. 40 procent av granskade fakturor hade inte täckning vid den granskning regionen gjort. För enskilda patienter är det nästan omöjligt att kontrollera tandläkarens räkningar. Många debiteras för mycket. 

Regionen har granskat landstingets utgifter för tandvård, vilket inkluderar nödvändig tandvård, uppsökande tandvård och fyllningsbyten. Drabbade är ofta dementa eller personer som lider av psykisk ohälsa. Överdebiteringar och felbehandlingar handlar det mestadels om och i vissa fall har fakturor skickats för avlidna patienter.

Ordföranden för Tandvårdsnämnden Karin Fälldin säger till SVT att flertalet fall inte är möjliga att polisanmälan. Detta är något som drabbar många patienter och som är oerhört svårt att bevisa. Tandläkarnas ansvar 

Tandhälsoförbundet (Tf)  får inte sällan samtal från medlemmar som undrar om tandläkaren överdebiterat. Det kan handla om borttagning av en tand där patienten betalat för en komplicerad extraktion trots att den tog mycket kort tid eller att tandläkaren gjort ett ingrepp som patienten inte önskade, t ex en rotfyllning. 

Patient som är missnöjd med färgen på en krona, på sin protes eller något annat arbete tandläkaren gjort har små möjligheter att få detta omgjort på tandläkarens bekostnad. Oftast vill man inte heller gå tillbaka till tandläkaren som gjort ett dåligt jobb.

Patienter hos tandläkaren får därför betala både dåligt gjorda jobb, kanske överdebitering och slutligen själva omgörningen. En del tandläkare tar patienten på allvar och gör om antingen via försäkringen eller tar själva på sig kostnaden.

Tf:s erfarenhet är att många patienter betalar alltför höga kostnader inklusive omgörning som tandläkaren borde ta ansvar för. Tyvärr har patienten inga rättigheter, eftersom tandvårdslagen betraktas som del av hälso- och sjukvården. Detta trots att patienten betalar merparten av kostnaden själv.

Tf kommer att arbeta för bättre patienträttslig lagstiftning. Som patient måste man helt enkelt kunna stämma tandläkaren för överdebitering, felaktig behandling eller behandling utan att patienten gett sitt tillstånd. 

I dag är det uppenbart att inte ens stockholmsregionens jurister tror på möjligheten till polisanmälan och rättelse. Det enda regionen tycks kunna göra är att begära felaktigt utbetalda pengar tillbaka. Som enskild patient är det betydligt svårare att få rätt.

Till SVT:s inslag om fusk i tandvården

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu