Funktionsmedicinska läkare tittar efter orsakerna till olika sjukdomar och tar t.ex. hänsyn till hela den toxiska belastningen. Provtagning är viktig liksom åtgärder för att förbättra kroppens egen läkningsförmåga. Gifter som kvicksilver mäts och förmågan att avgifta stimuleras. Kelerande ämnen används inte.

I Tf-bladet nr 2 2024 skriver Helene Sandström om hur läkarkliniken Funmed arbetar enligt ett funktionsmedicinskt koncept. Hon tar upp exemplet kvicksilver som kommer in i kroppen via amalgam, fisk och skaldjur. Tidigare tog kliniken dyra tester som visade på organiskt och oorganiskt kvicksilver, det senare främst beroende på patientens amalgamfyllningar. Nu är det främst metylkvicksilver (organiskt) som mäts, vilket främst kommer från fisk. 

Kliniken mäter också selen och glutation, eftersom de är viktiga för kroppen vid oxidativ stress. Något som bland annat kvicksilver och andra gifter orsakar. Dessa båda ämnen kan alltså vara alltför låga om kroppen är utsatt för stor mängd gifter. Bland Funmeds patienter har bara 20 procent optimala värden av selen, men det finns också vissa som har alltför höga värden då de tar kosttillskott. 

Helene Sandström berättar i artikeln att om man får för mycket selen kan det leda till illamående, diarré, trötthet och håravfall. Hon förklarar att gränsen mellan optimalt värde och förgiftning är liten. Lagom är alltså bäst. 

Glutation är en kraftig antioxidant som också deltar i utförsel av gifter ur kroppen. Drygt 20 procent av klinikens patienter har otimala värden av glutation. Tillskott av glycin och cystein kan öka halten glutation i kroppen. Äldre personer har ofta alltför låga halter liksom veganer och vegetarianer. På Funmed mäts halten glutation i blodet liksom flera hundra andra ämnen. 

Till artikeln i Tf-bladet för mer information

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)