TV-programmet fråga doktorn tog upp tandhälsan och detta med att tänderna faktiskt är en del av kroppen. Ett bra initiativ och förbundet uppmanade en del medlemmar att maila in frågor som berör dem. Programmet var intresseväckande, men tyvärr togs inga av de svåra frågorna om amalgam, metallalleriger, problem med titan och guld eller risker med rotfyllningar upp. De av förbundets medlemmar som skickat in sina frågor blev förstås besvikna. 

Programmet tog upp frågan om de höga kostnaderna när man går till tandläkaren jämfört med läkarbesök. Samtidigt ställdes frågan om tänderna ändå inte tillhör kroppen. Det var stor enighet i programmet om att tandvården i dag inte sker på lika villkor. Det är bra med detta förtydligande. 

Läkaren Karin Granberg konstaterade att de som har sjukdomar som påverkar tandhälsan och som har svårt att sköta sin munhygien kan få ett så kallat grönt kort. Det innebär att man får tandvård till samma kostnad som när man går till doktorn. Hon berättade också att möjligheten att få ett sådant kort är alltför lite känt. Hon hänvsade till 1177 (Sjukvårdsupplysningen) i denna fråga. 

Tandläkare Björn Klinge tog upp att karies och tandlossning är de absolut vanligaste sjukdomarna i världen i dag. Han berättade också att forskningen nu blir allt tydligare när det gäller tandhälsans betydelse för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Många frågor kom in under programmet både i TV-rutan och på chatten. Tyvärr fick Tandvårdsskadeförbundets medlemmar inte svar på sina frågor och flera var besvikna över detta.

Det är bra att tandvårdsfrågorna kommer fram och att detta med kostnaderna lyfts så som de gjordes i programmet. Tråkigt är dock att locket läggs på när det gäller riskerna med metaller trots att de kan både alleriger och förgiftning.

Särskilt allvarligt är när flera olika metaller blandas i munhålan och ger upphov till galvaniska element. Alla som har båtar i saltvatten vet vad det innebär. Det blir strömmar mellan tänderna som stör kroppens normala funktioner och kan ge trötthet, smärta, metallsmak och mycket mer.

Risker med metaller måste tas på större allvar i tandvården. Även om det är en mindre del av befolkningen som påverkas så innebär det ett onödigt lidande för den enskilda individen och stora samhällskostnader i form av sjukvård, sjukersättningar och kanske förtida pension. 

Till programmet på SVT

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu