Många forskningsrapporter finns som tyder på att dagens mängd av elektromagnetisk strålning från wifi, mobiltelefoner, surfplattor påverkar arvsmassan och är en orsak till ökad risk för cancer. Nu har ett stort antal forskare inom området gått samman för att utifrån sin vetenskapliga skolning påverka information om risker, standarder och lagstiftning för att begränsa människors exponering för EMF i olika länder. 

I den uppdatarad appell (november 2017) som skickats till FN och WHO skriver forskarna att de är allvarligt oroade över den ökade och utbredda exponeringen för elektromagnetiska fält (EMF) som exempelvis avges från mobiltelefoner,  WiFi, trådlösa elmätare och babyvakter.

De som skrivit under apellen är duktiga forskare som varit verksamma inom området i många år. De anser att forskning ger stöd för att strålningen ger ökad risk för cancer, oxidativ stress inklusive ökad mängd fria radikaler, genetiska skador, reproduktionsstörningar, försämrad inlärning och försämrat minne samt neurologiska sjukdomar och att detta inte bara berör människor utan också allt annat levande i världen. 

Nu vädjar dessa kunniga forskare om större uppmärksamhet kring riskerna med EMF och att försiktighetsåtgärder vidtas liksom att allmänheten informeras om riskerna och särskilt gäller det barn och foster.

Bland Tandvårdsskadeförbundets medlemmar finns många som är känsliga för elektromagnetiska fält, vilket kan yttra sig som smärta, hudbesvär, minnesproblem med mera. Ofta minskar känsligheten för eletromagnetiska fält då dentala material med metaller (t ex amalgam) tas bort.

Läs forskarnas apell eller gå in på deras hemsida via länkarna nedan för er information.

Till skrivelsen (svensk översättning)
Till forskarnas hemsida
Till intervju med Gro Harlem Bruntdtland tidigare chef för WHO

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu