Medlemmar som varit sjukskrivna en längre tid rapporterar att de inte får fortsatt sjukpenning. Detta trots att läkare tydligt skrivit i sina utlåtanden att patienten är extremt trött, har svårt med minne och koncentration, vilket innebär svårigheter att ta emot instruktioner. Läkarens bedömning är att patienten inte klarar ett arbete ens av enklare slag. Åndå dras sjukpenningen in. I flera artiklar har det nu tydliggjorts att försäkringskassornas kontor har ett beting att minska sjukskrivningarna. Mot detta protesterar Funktionsrätt Sverige.

Tidningen ETC har tidigare publicerat artiklar som granskat försäkringskassans arbete. Bland annat intervjuades två personer som redovisade att på deras kontor kallades de in till chefen för att de inte avslog tillräckligt många ärenden om sjukpenning eller förlängd sjukpenning. Varje morgon gicks sifforna för varje handläggare igenom och det var tydligt att många avslag prioriterades. 

Funktionsrätt Sverige (där också Tandvårdsskadeförbundet är medlem) har nu tillsammans med Huvudvärksförbundet gått ut i ett pressmeddelande och sagt att det är  regeringens signalpolitik som  ligger bakom den rådande kulturen på försäkringskassan och därför måste regeringen agera.

Det är också Tandvårdsskadeförbundets åsikt. Möjligheten till sjukförsäkring ska vara till för att sjuka medborgare ska kunna rehabilitera sig i lugn och ro. I dag sprider istället försäkringskassan en oro bland sjuka personer som snarare försämrar än förbättrar den. Läkarna sitter också i en rävsax då deras intyg ofta underkänns och överprövas. De måste därför vara extremt noga när de beskriver patientens symtom och varför de leder till nedsatt arbetsförmåga.

Helst ska läkaren inte skriva något om orsaken amalgam eller kvicksilverförgiftning för då kommer genast en så kallad medicinodontologisk expert in och säger att man inte kan få annat än lokala besvär av amalgamfyllningar. Försäkringskassans medicinska experter ska hjälpa försäkringskassans personal att tolka patientens läkarintyg. Något forskningsunderlag eller dylikt behöver inte presenteras.

Trots att läkarens sjukintyg visar symtom som gör patienten oförmögen att arbeta kan försäkringskassan underkänna sjukintyget på sådana grunder. Det finns all anledning att se över försäkringskassans roll, vilket också minister Annika Strandhäll aviserat.

Till artikel i tidningen ETC
Till Funktionsrätt Sveriges pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu