Mellan en tredjedel och hälften av alla implantat i käkarna visar sig vara förorenade på ytan av andra metaller, teflon, plaster med mera. Detta kan man läsa i Tandläkartidningen som bland annat  intervjuat Dirk Duddeck som via elektronmikroskop studerat ytor på mängder av implantat. 

För det mesta fungerar implantaten bra trots föroreningar, men för den som drabbas av biverkningar är det katastrof. Det viktigaste är att implantatet håller bra kvalitet och är säkert. Priset är av underordnad betydelse. 

Dirk Duddeck har  tittat på många implantatytor och funnit föroreningar på dem. Han menar att det handlar om patienternas förtroende och som tandläkare måste man veta att implantaten är rena och inte innehåller föroreningar som patienten kan reagera mot. Särskilt allvarligt är det om patienten har nedsatt immunförsvar.

Material som kan finnas på implantatens ytor är bland annat fibrer med kol och fluor, partiklar av metaller som nickel, krom och tenn och till och med antimon och volfram. Problem med föroreningar fann också Vera Stejskal då hon kontrollerade minnesceller med Melisa-testet. Ett av exemplen gäller en patient med hög känslighet för nickelsom  fick ett implantat vilket senare visade sig vara förorenat av just nickel. 

Dirk Duddeck anser att det i dag saknas kunskap om vad de olika föroreningarna har för effekt i kroppen. Till exempel finns ingen information som kopplar en viss mängd föroreningar till en viss mängd benförlust, säger han. Dock nämns inte de problem många tandvårdsskadade har med extrem trötthet, värk i muskler och hudproblem och kanske till och med psykiska problem. Många av dessa besvär kopplar Tandvårdsskadeförbundet till metaller av olika slag.

Det är allvarligt om tandläkarna inte har möjlighet att välja de rena preparaten vid implantatkirurgi bara för att det inte deklareras eller framgår av produkoretinformationen. För att minska riskerna för patienterna har han startat organisationen Clean implant för att tillsammans med tillverkare och tandläkare jobba för renare implantat.

Det är bra att denna fråga uppmärksammas inom professionen och Tandvårdsskadeförbundet hoppas att en upprensning bland tillverkarna kommer till stånd. Risk finns också att även olika tandlagningsmaterial har föroreningar som gör känsliga individer sjuka. 

Till artikeln i Tandläkartidningen
Till föredrag av Vera Stejskal 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu