Tandvårdens högkostnadsskydd gäller tandvård under ett år. Nuvarande pandemi med viruset som orsakar Covid-19 innebär att äldre personer och andra som tillhör riskgrupperna måste göra uppehåll i sin tandbehandling. Det innebär också att de kanske måste påbörja en ny period för att kunna slutföra sina behandlingar. Detta kan kraftigt öka kostnaden för den redan nu dyra tandvårdsbehandlingen. Därför behöver högkostnadsskyddet sträckas ut i tiden. 

Tandvårdens högkostnadsskydd innebär att man som patient får bidrag med hälften av kostnaden från försäkringskassan om summan överstiger 3000 kr och med 85 procent om kostnaden överstiger 15 000 kr. Den övre gränsen når patienten fort om implantat sätts in. 

All behandling ska ske under en ettårs period. Nuvarande restriktioner, särskilt mot äldre som tillhör riskgrupperna, gör att det kan vara svårt eller omöjligt att slutföra behandlingen under det år högkostnadsskyddet gäller och då går patienten in i en ny period och måste betala cirka 6 000 kr själv innan hen når den övre gränsen där det 85-procentiga bidraget träder in. 

Tandvårdsskadeförbundet vill att högkostnadsskyddet sträcks ut i tiden till följd av pandemin. Förbundet vill ha en gräns för när tandbehandlingen ska ha påbörjats för att därifrån kunna räkna bort tiden som förflyter fram till dess att Folkhälsomyndigheten tar bort de restriktioner som gäller i dag för riskgrupper inklusive äldre. Ekonomiskt kan det få stor betydelse för berörda grupper.

Det handlar om en relativt liten grupp patienter, men skulle få stor betydelse för dem med låga inkomster som satsat på en större tandbehandling med exemeplvis broar och/eller implantat. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till Tf:s brev till departementet och myndigheterna

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu