Fortsatt har många vuxna amalgam i tänderna och om tandläkare ska putsa eller borra i det krävs stor försiktighet. Tydliga förgiftningsfall med illamående, huvudvärk, synrubbningar och onormal trötthet rapporteras då och då till Tandvårdsskadeförbundet. Anledningen är att tandläkaren inte förstår riskerna vid hantering av amalgam. Därför är det viktigt att patienten själv är påläst och vet vilka skydd som behövs.

Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar dem som vill byta sina amalgamfyllningar att först prata ordentligt med tandläkaren för att de tillsammans ska komma överens om hur saneringen ska gå till och vilka skydd som behövs. Har inte tandläkaren tillräckligt bra kunskaper är det en god idé att ni tillsammans tittar på IAOMT:s film som finns länkad nedan. Dock är det svårt eller till och med omöjligt att hitta svenska tandläkare som är så noggranna som IAOMT rekommenderar. 

Viktigast är att tandläkaren har en clean-up sug (som faktiskt är en svensk uppfinning), vilket är en liten dosa som sätts på tanden och kopplas till sugen. Då dras merparten av kvicksilverångorna via sugen ut i avloppet och hamnar inte i den luft som patienten och tandvårdspersonalen andas in.

Kofferdam är också bra om det är möjligt för att hindra amalgam att hamna i munhålan eller slungas in i kindslemhinnan vid borrningen. En särskild sug kopplad till ett kvicksilverfilter ska helst finnas under patientens haka för att kvicksilverångorna ska dras bort från inandningsluften och renas. Bra är också om patienten kan andas friskluft för att ytterligare hindra att kvicksilverångor kommer ner i lungorna. 

Åtminstone glasögon  och en duk över bröstkorgen behövs för att hindra kvicksilver att hamna i ögonen och på kläderna. Tandläkaren bör också ha skydd i form av operationskläder och andningsmask. Viktigt är att tandläkaren borrar så lite som möjligt och försöker spräcka fyllningen för sedan lyfta ut den i delar. 

Se mer filmen via denna länk och läs mer på hemsidan www.amalgamsanera.nu
Se också artikeln om Sofia som blev förgiftad hos tandläkaren då hon tog bort bara en enda amalgamfyllning
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu