Utredningen om komplementär och alternativ medicinsk vård föreslår en lagstiftning som i praktiken stryper utövarnas möjligheter att behandla sjuka människor. Om förslaget går igenom kommer verksamhetsutövare inom den alternativa medicinen inte att få behandla allvarligt sjuka människor, barn under 15 år eller gravida. Däremot är det tänkt att symtomlindring ska vara tillåten. Den som bryter mot lagen kan få böter eller fängelse och det ser ut som om Tandvårdsskadeförbundet skulle kunna straffas för sin rådgivning trots att vi inte tar betalt för den. 

Tandvårdsskadeförbundet har skickat ett yttrande över utredningen till Socialdepartementet. I den säger vi nej till att införa den föreslagna lagen. Den är dåligt utformad, saknar definitioner av viktiga begrepp samtidigt som den kommer att betraktas som otydlig. Många av Tf:s medlemmar får rätt diagnos och vård först då de kommer till terapeuter utanför den konventionella hälso- och sjukvården. Det är därför angeläget att behålla den och en viktig anledning är att alternativ till skolmedicinen letar efter orsaker istället för att behandla symtom och därmed blir den mer användbar för dem som vill bli friska.

Utredningen är mycket negativ mot den alternativa vården och skriver på ett ställe att den kännetecknas av ett holistiskt synsätt och att den handlar mycket om livsstilsfrågor och därefter tilläggs att detta till skillnad från den konventionella vården som "vilar på naturvetenskaplig grund". Ingen diskussion finns i utredningen om att det faktiskt bara är 10 % av tandvården som är evidensbaserad och högst omkring en fjärdedel av den medicinska vården. Genomgående i utredningen är en negativ och nedlåtande ton mot den så kallade alternativa medicinen.  

Att förbjuda alternativ vård på barn under 15 år är häpnadsväckande. I dag är det förbjudet att behandla barn under 8 år, men även det är tokigt. Barn som blir sjuka av vacciner är ofta 2-3 år och kan förbättras eller bli helt bra av homeopatisk behandling eller annan form av avgiftning. Sådan behandling kommer alltså inte att kunna göras i Sverige om utredningens förslag till lag genomförs. Eller ta svårt diabetessjuka i diabetes 2 som inte får behandlas ens med kostomläggning av en alternativterapeut trots att det är känt att symtomen går bort helt om socker och snabba kolhydrater utesluts ur kosten. 

Utredningen gör skillnad på symtomlindrande åtgärder och behandling. Symtomlindrande åtgärder är tillåtna utan restriktioner, men ingen som helst definition av vad som är symtomlindrande och vad som är behandling finns. Man kan hårddra förslaget genom att fråga vad som händer om en terapeut som bedriver symtomlindrande behandling råkar göra patienten frisk. Ska hon eller han då dömas för att ha behandlat patienten?

I författningskommentarerna till lagförslaget finns en delvis förvirrad diskussion om vem som är verksamhetsansvarig och därmed straffskyldig enligt lagförslaget. Av detta resonemang kan man dra slutsatsen att Tandvårdsskadeförbundets rådgivning kan medföra att vi blir verksamhetsutövare och därmed straffas för att vi föreslår att folk ska dra ut rotfyllda tänder för att bli friska från kronisk sinuit eller ögonbesvär. Vi behandlar visserligen inte utan skickar medlemmen till tandläkaren som är legitimerad och inte faller under den föreslagna lagstiftningen. Detta kanske betecknas som en förmildrande omständighet. 

Läs mer i Tf:s remissyttrande 
Förklaringar: KAV = Komplementär och alternativmedicinsk verksamhetsutövare
                     ​KAM = Komplmentär och alternativ medicin
Till utredningens slutbetänkande och remissvar från dem som finns med på socialdepartementets lista över remissinstanser

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu