Temat karies tas upp i Medicinsk Vetenskap som ges ut av Karolinska institutet. Artikeln är lång och tar upp många intressanta aspekter på karies som världens största sjukdomsgrupp. Artikeln tar också upp socioekonomiska aspekter, munhålans bakterieflora och behovet av forskning. Artikelförfattaren skriver dock felaktigt att ingen patientförening finns för dem som har karies. Tandvårdsskadeförbundet har bett att få en rättelse.

Det är allvarligt när en medicinsk journalist skriver att det saknas en patientförening trots att Tandvårdsskadeförbundet varit aktivt sedan 1978. Än mer allvarligt är det att redaktionen inte uppmärksammar denna felskrivning.

I Medicinsk Vetenskap står det så här: "Trots att karies är världens vanligaste sjukdom finns det inga patientföreningar, inga kändisar som är talespersoner för sjukdomen eller några stödgalor för kariesdrabbade. Något som också får konsekvenser för forskningen som hamnar lite i skymundan bakom andra mer uppmärksammade diagnoser."

- Det finns inga starka patientföreningar som kan skapa opinion eller stödja forskningen, säger Göran Dahllöf, övertandläkare och professor i barn- och ungdomstandvård vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Att vi inte är en stark patientförening som påverkar forskningen är dock sant och det beror bland annat på professionen som ständigt motarbetar förbundets verksamhet och det gäller sannolikt också professor Dahllöf. 

Förbundet har fullt upp att hjälpa folk som blivit sjuka i tandvården till adekvat behandling. Men vi har också ett folkhälsofokus och propagerar för bättre matvanor, intressanta tandkrämer som läker kariesangrepp och mycket mer. Göran Dahllöf och journalisten Fredrik Hedlund borde ta en titt på förbundets hemsida.

Till artiklarna i Medicinsk Vetenskap

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu