Fissurförsegling görs ibland på barn med gropar och djupa fåror i tänderna och orsaken är att tandläkaren då tror att man minskar risken för kariesangrepp. Flera undersökningar visar dock att det inte finns evidens för att fissurförsegling minskar kariesrisken annat än möjligen för barn med mycket hög risk för karies. Flertalet av de kompositer som används till fissurförsegling innehåller bisfenol A, ett ämne som anses hormonstörande och som förbjudits i t ex nappar och nappflaskor. 

Barn och unga med hög kariesförekomst kan möjligen bli hjälpta av fissurförsegling, dvs att tandläkaren lägger ett tunnt lager komposit för att minska gropar och djupa fåror i tänderna där annars risken är stor för att matrester fastnar.I dessa fall kanske minskad risk för karies uppväger risken för bisfenol A som ofta finns i de kompositer som används.  

Det finns ingen evidens alls för att fissurförsegling skulle ge lägre kariesfrekvens hos barn och unga som sköter munhygienen och därmed har få kariesangrepp. I den danska vägledningen konstateras att tandborstning är lika effektivt som fissurförsegling. 

I SBU-rapporten konstateras att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att kunna bedöma den kariesförbyggande effekten av fissurförsegling i ett längre perspektiv.Tandborsning och bra munhygien är därmed bättre att pröva och det finns anledning att avråda från fissurförsegling  hos barn med liten eller normal kariesfrekvens. 

Till rapport från SBU
Till vägledning från Århus universitet (danska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu