Tandhälsoförbundets medlemmar har ofta stora hälsoproblem relaterade till tandhälsan, dentala material och gifter av olika slag. Periodisk fasta (intermittent fasta) kan enligt samstämmig forskning förbättra hälsan på många olika sätt och är väl värd att pröva. Det handlar om att vissa perioder under dagen låta bli att äta eller att man gör matuppehåll någon dag i veckan. Övrig tid äter man som vanligt. 

Flera intressanta forskningsrapporter finns som ger stöd till periodisk fasta. Richard Cheng sammanfattar denna forskning i ett pressmeddelande från Orthomolecular Medicine News Service. Cheng tar sig själv som exempel på en person som behållit styrka och uthållighet tack vare den intermittenta fastan. 

När kroppen inte behöver jobba med att bryta ner födan under en lite längre period på 16 eller 24 timmar så händer många saker. Blodtrycket går ner, insulinresistansen försvinner, vikten rasar. den oxidativa stressen avtar, den kognitiva förmågan ökar och tarmens bakterieflora blir mer diversifierad. Cellernas reparation kommer igång liksom att gamla celler dör i högre grad. Periodvis fasta stabiliserar muskelmassan och någon nedbrytning av muskelceller sker inte. 

På grund av de många bra egenskaperna förslås periodvis fasta till dem som fått diagnosen Alzheimers sjukdom eller annan form av demens. Symtom även av andra kroniska sjukdomar kan minska med periodvis fasta. Tandhälsan mår också bra av att slippa syraattacker under en längre period och chansen att kroppen själv lagar mindre kariesangrepp ökar. 

Det finns alltså många studier som visar att periodvis fasta förbättrar hälsan. Flera av dem finns uppräknade i Chengs redovisning av den periodvisa fastans förbättringspotential. Det är väl värt att pröva och särskilt för den som har besvär av kroniska sjukdomar, tandhälsoproblem med mera eller om man bara behöver gå ner i vikt. 

Till Chengs pressrelease
Till artikel i Nature om intermittent fasta
Effekt på intermittent fasta för att hindra eller bromsa Alzheimers sjukdom
Mer om intermittent fasta och Alzheimers sjukdom

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)