Cancer i munhålan får endast en mindre del av befolkningen, men får man det är det viktigt med tidg upptäckt. Tandläkaren är bäst lämpad att se sådana förändringar och kan remittera vidare till specialister. Den som röker och dricker är i riskzonen för munhålecancer, men även andra kan drabbas.

Om man själv upptäcker förändringar som vita eller röda strimmor, oförklarliga sår eller förhårdnader i munnen eller på tungan är det viktigt att visa det för tandläkaren. Det kan vara tecken på begynnande cancer.

Även känslighet mot dentala material kan yttra sig i form av slemhinneförändringar. Oavsett orsak bör de undersökas och orsaken åtgärdas. Cancer som upptäcks tidigt kan åtgärdas via operation och/eller strålbehandling utan några större men. Långt gången cancer är mer besvärligt och kan leda till allvarliga funktionshinder.

Lars Sand som är käkkirurg i Uppsala uppmanar i en artikel i Tandläkartidningen tandläkarna att titta i munbotten under tungan, lyfta på läpparna, undersöka kinderna, gommen och svalget. Han tycker också att undersökningen ska omfatta att tungan dras ut för att tandläkaren ska kunna kontrollera tungans sidor liksom tungbasen och att tungan och munbotten palperas.

Kontrollera alltid med tandläkaren om förändringar i munhålan uppträder i form av slemhinneförändringar, förhårdnader eller sår. Hur det kan se ut framgår av broschyren från internetodontologi.se. Se länk nedan. 

På Mun- och halscancerförbundets hemsida finns mer information om munhålecancer och strupcancer. De har också en broschyr tillgänglig via internet som ger viss vägledning om vad man ska titta efter och vilka åtgärder som krävs om det verkligen är cancer. Tidig upptäckt innebär bättre prognos. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till broschyr om cancer i munhålan (Internetodontologi.se) Här finns många bilder
Till Mun- och halscancerförbundet (hemsidan)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu