Regeringen aviserar en stor satsning på folkhälsa i två regioner. Länsstyrelserna i Västerbotten och Stockholm får vardera fem miljoner kr under 2019 för att starta och genomföra en ökad satsning på folkhälsa. Att förebygga karies och se till att folks tänder behålls i gott skick är en av de allra viktigaste åtgärderna för att behålla hälsan långt upp i åren. Det handlar både om att kunna tugga och tillgodgöra sig föda och om att karies eller olika andra munhålebakterier är trolig orsak till många sjukdomar som exempelvis cancer och hjärtkärlsjukdomar. Ändå ingår sällan förebyggande tandhälsa i folkhälsoprojekten, vilket gäller även denna satsning. 

Ett tvåårigt tvärsektoriellt arbete för att skapa en jämlik hälsa har länsstyrelserna i Västerbotten och Stockholm fått i uppdrag att initiera och leda. Uppdraget ska utföras 2019-2020, men några skrivningar om att tandhälsan och tändernas orsak till sjukdom finns inte med.
– Länsstyrelserna har en nyckelposition i folkhälsoarbetet då de har ansvar för strategiskt viktiga verksamheter, samtidigt som de har förmågan att arbeta tvärsektionellt med folkhälsan. För att vi ska kunna uppnå en mer jämlik hälsa i landet krävs ett samlat folkhälsoarbete som inte tar sin utgångspunkt i olika organisationers stuprör, säger socialminister Lena Hallengren. 

Regeringen anslår alltså 10 miljoner kr till detta projekt som ska pågå under 2019-2020, men inte ett ord om tänder.

Tandvårdsfrågorna borde komma högst upp på dagordningen då dålig hälsa först etableras i munhålan och kommer till uttryck som karies. Tandläkaren Weston Price,som var verksam under första halvan av 1900-talet, visade med sin forskning tydligt att när tändernas kariesfrekvens upphörde på grund av förbättrad kosthållning försvann också många sjukdomar, barnen presterade bättre i skolan och kvinnor klarade graviditeter bättre. 

I dag är det tyvärr så att vården inte fokuserar på munhålans  problem trots att flertalet sjukdomar med stor sannolikhet startar där. Det man borde fråga sig i vården är: Hur manifesteras problem i munhålan i övriga kroppen. Trots att modern forskning alltmer bekräftar Weston Price kunskaper t ex om att rotfyllningar ger upphov till sjukdomar långt ifrån munhålan betraktar man munhålan och tänderna som något som inte hör till kroppen. 

I både folkhälsoarbetet och i den allmänna sjukvården måste kunskaperna öka om munhålans och tändernas betydelse för utvecklingen av olika sjukdomar. Många med kroniska trötthetstillstånde och värk har exempelvis fått tillbaka hälsan efter extraktion av rotfyllda tänder. I dag görs 250 000 rotfyllningar per år och många går därför omkring med små giftbomber i käken och kan vara sjuka eller ha nedsatt livskvalitet helt i onödan. 

Till regeringens pressrelease

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu