Uppföljning av barn till kvinnor i Kanada tyder på att fluorid kan försämra barnens IQ. Undersökningen har gjorts på flera hundra mödrar och deras barn vid 3 och 4 års ålder. Särskilt noterades fluoridhalten i dricksvattnet och forskarna fann då att IQ sjönk när fluoridhalten ökade. Liknande undersökningar har gjorts tidigare med samma resultat. Pojkar tycks vara mer känsliga än flickor och symtom som rapporterats är nervösa besvär, ADHD respektive autismliknande problem. Om detta stämmer bör gravida varnas för alltför stort intag av fluorider exempelvis via tandkräm, fluorhaltigt vatten med mera. 

De problem undersökningen visar gäller främst i områden där man tillsätter fluorider till vattnet i kariesförbyggande syfte. I Sverige tillsätts inte fluorider, men i vissa områden som i Uppsala och Kalmar finns naturligt hög halt i grundvattnet och i sådana områden utsätts folk för relativt höga halter av detta giftiga ämne. Även en del flaskvatten kan innehålla alltför höga halter fluorider och det gäller bland annat Ramlösa. Läs alltså på förpackningen. Även tandkräm kan om man sväljer den ge stora fluoridtillskott. Barn är mer känsliga än vuxna. 

Forskarna vet sedan tidigare att fluorider kan tränga igeom blodhjärnbarriären och ackumuleras i hjärnan och giftet kan också absorberas direkt via huden. En del studier har gjorts på djur och i andra fall har risker rapporterats efter olyckor där fluorider släppts ut  Då har det visat sig att 2-3 dagars exponering ger upphov till ändrat beteende hos råttor. Andra symtom som tagits upp har varit hyperaktivitet, kronisk trötthet och minnesförluster (se mer länk till forskningsartikeln nedan).

.De kanadensiska forskarna har kommit fram till att om man ökar tillsatsen av fluorider till dricksvattnet med 1 mg/liter så minskar IQ mer än fem gånger och mest hos pojkarna som får sitt IQ minskat 13,8 gånger. Forskarna har korrigerat för andra tungmetaller som bly och kvicksilver som också rapporterats sänka IQ-värdet hos barnen. 

Om detta stämmer är situationen riktigt allvarlig särskilt i andra länder där fluoridisering av dricksvatten är relativt vanligt. Nya rekommendationer bör ges ut till gravida för att de ska undvika fluorid under graviditeten och särskilt gäller det kvinnor i områden med hög naturlig fluoridhalt. Men även sådant som fluorid i tandkräm bör beaktas liksom andra källor. 

Nedan finns länk till forskningsrapporten samt den ledare som forskningstidskriften kände sig tvungen att skriva eftersom det är kontroversiellt att skriva om att fluorid kan ge allvarliga hälsoeffekter. Länken till USA:s Nationella toxikologiska program visar att gränsvärdet sänkts till 0,7 mg fluorid/liter. Vi länkar också till forskaren Phyllis Mullenix föredrag från 1996 där hon berättar  om sin upptäckt att fluorider påverkar hjärnan och hur svårt det var att få genomslag för detta hos myndigheterna. Hon redovisar dessutom att fluorids giftighet varit känd sedan mitten av 1940-talet. Föredraget är uppdelat på tre delar, därför tre länkar.

Till forskningsartikeln om sänkt IQ (engelska)
Bellingers kommentar till forskningsartikeln från Kanada (engelska)
Till National Toxicology Program (USA) om revision av gränsvärdet för fluridisering av dricksvatten (engelska)
Till Mullenix föredrag nr 1 (engelska)
Till Mullenix föredrag nr 2 (engelska)
Till Mullenix föredrag nr 3 (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu