Nu har även fackförbundet Handels tydligt aviserat att tandvården bör ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd, dvs att den allmänna hälso- och sjukvårdsförsäkringen ska gälla även tandvården. Det är bra att fler tunga aktörer driver på för att ge allmänheten en billigare tandvård. Politikerna har hittills backat inför kostnaderna och professionen själv är starkt emot en sådan förändring som de menar kommer att inkräkta på tandläkarnas arbetssituation och menar att det sannolikt kommer att bli ännu mer reglerat än nu.

Tänderna är en del av kroppen. Trots det är tandvården idag separerad från övriga vården, det konstaterade utredningen(Ett tandvårdsstöd för alla- Fler och starkare patienter, 2015.  En ny utredning har tillsatts av regeringen för att senast till 2020 redovisa hur en mer jämlik tandvård ska se ut.  Av Handels medlemmar vill 95 procent att tandvård ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Tandvårdsskadeförbundet välkomnar alla dessa initiativ. Forskningen visar allt tydligare att många sjukdomar på olika sätt har med tandhälsan att göra och därför finns ingen anledning att fortsätta med nuvarande system. Tandläkare och läkare har mycket att vinna på att tänderna får en tydlig plats i hälso- och sjukvården. Det kan därtill minska sjukvårdens kostnader under förutsättning att ett bra samarbete mellan tandläare och läkare etableras.

Kanske kommer ändå denna valrörelse att ge plats för tänderna och tandhälsan. Läs gärna rapporten via länken nedan. Där finns redovisning av beräknade samhälleliga kostnader av ett förslag där hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd även involverar tänderna. I rapporten  ”Reformer är möjliga” (Tiden) redovisas tandläkarbesök hos befolkningen och olika kostnader. Handels utgår från dessa beräkningar och gör olika uppskattningar av samhällets kostnader. Här redovisas inte dessa, men Handels drar själva slutsatsen att en jämlik vård kräver krafttag för att ge socioekonomiskt svaga grupper  möjlighet att gå till tandläkaren. 

I det långa loppet kanske samhällets sjukvårdskostnader minskar och väger upp en del av kostnaderna. 

Till Handels rapport som tar upp tandvård

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu